Zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Zakrzów

W dniu 28 września 2017r w sali konferencyjnej inkubatora Kuchennego odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców  sołectwa Zakrzów. Przybyłych mieszkańców powitała p. sołtys Anna Goryl, wójt gminy Jan Wacławski, przewodniczący Rady Paweł Żmija oraz Prezes Stowarzyszenia Gościniec 4 Żywiołów Renata Bukowska . Mieszkańcy mogli zobaczyć zmodernizowane wnętrza , posłuchać o propozycjach współpracy, a przede wszystkim spokojnie porozmawiać o najważniejszych sprawach swojego sołectwa. Prezes LGD Renata Bukowska przedstawiła również możliwości skorzystania ze środków PROW , które są dostępne zarówno dla przedsiębiorców jak i organizacji pozarządowych.