Zawiadomienie Wójt Gminy o konsultacjach społecznych dot. projektu Uchwały Rady Gminy w Stryszowie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Stryszów

  • Drukuj

KONSULTACJE SPOŁECZNE

projektu Uchwały Rady Gminy w Stryszowie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu  Rewitalizacji w Gminie Stryszów

Wójt Gminy Stryszów, działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1203 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a,

że od dnia 25 września 2017 r. do dnia 26 października 2017 roku (włącznie) prowadzone są konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy w Stryszowie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Stryszów.

WIĘCEJ NA BIP - CZYTAJ