Zmiana lokalizacji Filii Urzędu Pocztowego w miejscowości Stryszów

Region Sieci w Krakowie informuje, iż z dniem 1 września 2017 roku zostaje zmieniona dotychczasowa lokalizacja FUP Kalwaria Zebrzydowska w miejscowości Stryszów nr 557 na Stryszów nr 515.
Placówka pocztowa czynna będzie w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach o 8:00 do 15:00
oraz w piątki w godzinach od 13:00 do 20:00.

PISMO - PDF