INFORMACJA. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego

  • Drukuj

Pracodawca, który zawarł umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, może otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Załączniki:
1. Oświadczenie - pomoc deminis - DOC
2. Wniosek - pracownik młodociany - DOC
3. Formularz informacji - PDF
4. INFORMACJA_PRACODAWCY.doc