W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do oddania w najem - 8 maj 2017r.

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość opłat
z tytułu najmu

Termin wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji opłat

Informacja
o przeznaczeniu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Działka nr 1004/1 w miejscowości Stryszów

objęta
KR1W/00047844/9

Wydział Ksiąg Wieczystych

Sądu Rejonowego
w Wadowicach

0,1718 ha

Nieruchomość lokalowa
o pow. 23  m2

w części przyziemia budynku Urzędu Gminy Stryszów.

 

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona pod usługi o charakterze publicznym o symbolu  „UP5”

Stawka za 1 m2  plus 23% VAT
w zależności od przeznaczenia:

• 8,50 zł pom. biurowe

• 8,00 zł pom. handlowe  i gastronomiczne

• 4,20 zł pom. socjalne i magazynowe zw. z handlem  i gastronomią

• 4,20 zł pom. składowe, magazynowe i garaże

• 4,20 zł pom. na cele

    kulturowo-oświatowe

• 3,00 zł pom. na cele
     pomocy społecznej

• 14,00 zł pom. techniczne

• 18,50 zł pom. usług
     telekomunikacyjnych

• 18,50 zł pom. usług
     bankowych

• 14,00 zł pom. usług
     pocztowych

• 4,00 zł pom. na cele
    sportowe i zdrowotne

 

• do 10-go dnia każdego miesiąca

 

 

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Stryszów

Oddanie
w najem na okres do 3 lat.

Stryszó, dnia 8 maja 2017r.