RAPORT z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stryszów na lata 2016-2023

Wójt Gminy Stryszów przedstawia Raport z konsultacji społecznych
projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stryszów  na lata 2016-2023.

Jan Wacławski
Wójt Gminy Stryszów

 

Do pobrania: Raport