Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stryszów na lata 2016-2023.

 

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stryszów na lata 2016-2023.

 

Wójt Gminy Stryszów, działając na podstawie art. 17 ust 2 pkt. 3 ustawy o rewitalizacji
z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777z późn. zm),

 

z a w i a d a m i a

 

że od dnia 17 marca 2017 r. do dnia 18 kwietnia 2017 r. (włącznie)  prowadzone są konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stryszów na lata 2016-2023.

Zakres konsultacji obejmuje projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stryszów na lata 2016-2023, który będzie stanowił integralny załącznik Uchwały Rady Gminy w Stryszowie.

 

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy uwag, opinii  i propozycji dotyczących projektu przedmiotowego programu.

 

Konsultacje prowadzone będą w formie:

  • zbierania uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.

Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., osobiście lub drogą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Stryszów, 34-146 Stryszów 149, sekretariat, pok. nr 2 z dopiskiem „GPR” od 17 marca 2017 r. do dnia 18 kwietnia 2017 r. (włącznie);

  • zbierania uwag ustnych. Uwagi i wnioski ustne można zgłaszać w sekretariacie urzędu gminy w terminie od 17 marca 2017 r. do dnia 18 kwietnia 2017 r. (włącznie), w godzinach pracy urzędu.
  • konsultacyjnego spotkania rewitalizacyjnego, które odbędzie się w dniu 27 marca 2017 r. w Urzędzie Gminy Stryszów (sala sesyjna) o godz. 16.30. Podczas spotkania możliwe będzie zapoznanie się i skonsultowanie zapisów GPR.

 

Formularz konsultacyjny oraz projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stryszów na lata 2016-2023, są dostępne:

  • na stronie internetowej gminy stryszow.pl;
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy;
  • w sekretariacie Urzędu Gminy w Stryszowie, pok. Nr 2. w godzinach pracy urzędu.

 

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:

  • z datą wpływu po dniu 17 kwietnia 2017 r.,
  • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz odniesieniem się do nich.

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Stryszów, 17 marca 2017 r.

 

Wójt Gminy Stryszów

  (-) Jan Wacławski

DO POBRANIA: