Wójt Gminy STRYSZÓW ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora: SP Stronie, SP Stryszów, SP Zakrzów, SP Dąbrówka, SP Łękawica

Wójt Gminy STRYSZÓW
ogłasza  konkurs  na  stanowisko  dyrektora:

1. Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu,
2. Szkoły Podstawowej im. rotm. Witolda Pilickiego w Zakrzowie,
3. Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Stryszowie,
4. Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dąbrówce,
5. Szkoły Podstawowej im. Romana Jabłońskiego w Łękawicy.

Więcej na stronie BIP Urzędu Gminy w Stryszowie - zakładka ogłoszenia różne. - LINK

UWAGA TERMIN SKŁADANIA OFERT  WYDŁUŻA SIĘ DO DNIA  20 KWIETNIA 2017 r. DO GODZ. 15,30