Wójt Gminy Stryszów informuje o terminie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stryszów na lata 2016-2023.

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Stryszów na lata 2016 – 2023

Na podstawie art. 17 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) Wójt Gminy Stryszów informuje o terminie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stryszów na lata 2016-2023.
Konsultacje prowadzone będą w okresie od 17 marca 2017 r. do 18 kwietnia 2017 roku (włącznie)
w formie:
•    zbierania uwag i opinii w formie pisemnej papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można będzie dostarczyć drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Stryszów, 34-146 Stryszów 149, sekretariat, pok. nr 2 z dopiskiem „GPR” od 17 marca 2017 r. do dnia 18 kwietnia 2017 r. (włącznie);
•    zbierania uwag ustnych. Uwagi i wnioski ustne będzie można zgłaszać w sekretariacie urzędu gminy w terminie wyznaczonym na konsultacje, w godzinach pracy urzędu.
•    konsultacyjnego spotkania rewitalizacyjnego, które odbędzie się w dniu 27 marca 2017 r. w Urzędzie Gminy Stryszów (sala sesyjna) o godz. 16.30. Podczas spotkania możliwe będzie zapoznanie się i skonsultowanie zapisów GPR.

Materiały tj. projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stryszów na lata 2016-2023, wraz z formularzem konsultacyjnym dostępne będą od 17 marca 2017 r. do 18 kwietnia 2017 roku (włącznie):

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy;
  • na stronie internetowej Gminy;
  • w Urzędzie Gminy Stryszów, 34-146 Stryszów 149, sekretariat, pok. nr 2 w godzinach pracy urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz odniesieniem się do nich.
Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Wójt Gminy Stryszów
  (-) Jan Wacławski