Zapytanie ofertowe na prace geodezyjne

Wójt Gminy Stryszów zaprasza do złożenia oferty cenowej na prace geodezyjne  – związane z postępowaniem podziałowym i sporządzeniem dokumentacji dla nieruchomości składającej się z działek nr 218/48, 218/28, 218/24, 218/46, 218/44, 218/25  położonych w miejscowości Łękawica gmina Stryszów – w celu realizacja inwestycji celu publicznego – wydzielenie działek pod drogę gminną.

Oferent musi posiadać odpowiednie uprawnienia zawodowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Proszę podać przypuszczalny termin realizacji prac.

Oferty proszę składać w formie pisemnej do dnia 23 lutego 2017 r.
na adres Urzędu Gminy w Stryszowie, 34-146 Stryszów 149
adres poczty elektronicznej: gmina@stryszów.pl