OGŁOSZENIE

Stryszów, dnia 12.01.2017r.

Wójt Gminy Stryszów informuje, że  w związku ze zmianą ustawy o ochronie przyrody od dnia 1 stycznia 2017 roku osoby fizyczne zwolnione są z obowiązku uzyskania zezwolenia na usuwanie drzew, które rosną na nieruchomościach i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz drzew i krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego oraz drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza :
- 100 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jednolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,
- 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Wójt Gminy
                                        ( - ) mgr Jan Wacławski