Obwieszczenie - Gminny Program Rewitalizacji Gminy Stryszów na lata 2016-2023 21.11.2016 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Stryszów
z dnia 21.11.2016 r.


Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 1 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm) informuję, że Rada Gminy Stryszów podjęła w dniu 16 listopada 2016 r. Uchwałę Nr XVIII/151/2016  w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stryszów na lata 2016-2023.
Wszelkie informacje na temat prac nad w/w dokumentem są zamieszczone na stronie internetowej gminy Stryszów www.stryszow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Wójt Gminy Stryszów
    (-) Jan Wacławski

Do pobrania:
Uchwała Nr XVIII/151/2016  Rady Gminy w Stryszowie z dnia 16.11.2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stryszów na lata 2016-2023.