PROTOKÓŁ zamówienia „Zakup i dostawa przeźroczystych urn wyborczych dla Gminy Stryszów”

 

PROTOKÓŁ

zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

 

               W celu udzielenia zamówienia, które jest dostawą przeprowadzono rozeznanie cenowe, do którego  zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907  z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia: „Zakup i dostawa przeźroczystych urn wyborczych dla Gminy Stryszów”
  2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 24.10.2016 r. na kwotę 065,00 zł netto, co stanowi równowartość 940,5 euro (1 euro = 4,3225 zł) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

 

  1. Zapytanie ofertowe skierowano w dniu 25.10.2016 r. do niżej wymienionych wykonawców w formie pisemnej:

1)     ADAMEX Adam Biros Hucisko, 2)     KEY Company Sp. z o.o. Białystok – Zaścianki 3)     MagDal Poznań 4)     iFlagi Wojciech Prystapczuk Gliwice, 5)     Interplastic Roger Żółtowski Tuchom, 6)     PT PLEX Gliwice, 7)     ABIKON Jedlicze, 8)     Epicenter Sp. z o.o. Łomża, 9)     KONCEPT Elżbieta Hajder Wólka Sokołowska oraz zamieszczono na stronie internetowej Gminy Stryszów.  

  1. Zestawienie złożonych ofert na realizację zamówienia:

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Data wpływu oferty

Oferowana cena netto/brutto

Liczba punktów

w kryterium cena

1

iFlagi Wojciech Prystapczuk Gliwice – Łabędy

02.11.2016

5.226,27

 

2

KEY COMPANY sp. z o.o. Białystok-Zaścianki

04.11.2016

3.178,32

 

3

BARTGRAFIK Bartosz Kosiba Przeźmierowo

07.11.2016

4.002,46

 

4.

 

KONCEPT Elżbieta Hajder Wólka Sokołowska

 

08.11.2016

 

2.996,80

 

 

 

5.

Grupa METALCRAFT sp. z o.o. Kalisz

08.11.2016

2.606,37

 

6.

VIVENGE Sp. z o.o. Siedlce

08.11.2016

3.206,70

 

7.

GOMA Agencja Reklamy Mariusz Markut Stalowa Wola

08.11.2016

3.075,00

 

           

 

 

5.     Wybrano ofertę nr 5 złożoną przez: Grupa METALCRAFT sp. z o.o. Kalisz za cenę brutto
2.606,37 zł.

  1. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Oferta nr 5 określała najniższą cenę.

 

Stryszów, dnia 9 listopada 2016  r.