UWAGA zmiana organizacji ruchu na czas rozbiórki mostu drogowego Zagórze - Mucharz - objazd będzie obowiązył od 21.10.2016r.

Zgodnie z §12 ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad zarządzaniem (Dz.U.z 2003r. nr 177 poz.1729) informuję, że czasowa/ stała *) organizacja ruchu nr zatwierdzenia - NDP.7126.209.2016 z dnia 11.10.2016r dotycząca projektu czasowej zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi gminnej Zagórze - Mucharz oraz na trasie objazdu na czas rozbiórki mostu drogowego zostanie wprowadzona W dniu 21.10.2016

Skrzyżowanie w Dąbrówce

Skzyżowanie w Łękawicy

Skrzyżowanie w Stryszowie k. oczyszczalni