Środki unijne z programu LEADER 2014 – 2020 dla mieszkańców, przedsiębiorców i stowarzyszeń

 • Drukuj

Jeżeli masz pomysł na realizację zadań i inicjatyw w swojej miejscowości, jeżeli chcesz rozwinąć lub otworzyć działalność gospodarczą w Twojej gminie to serdecznie zapraszamy !

LGD „Gościniec 4 żywiołów” w okresie 2016 – 2022 będzie przyznawać środki unijne z programu LEADER 2014 – 2020 min. dla mieszkańców, przedsiębiorców i stowarzyszeń z obszaru gmin: Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzydowska.

W trakcie realizacji programu LEADER LGD będzie ogłaszało nabory wniosków, środki zaplanowane w naborach zostaną przeznaczone na wsparcie dla społeczności lokalnej, skorzystać z nich będą mogły min. organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego. W ramach realizacji LSR 50% środków  zostało przeznaczonych na cel związany z rozwojem gospodarczym regionu. Nowością w tym okresie będzie organizowanie przez LGD  konkursów grantowych skierowanych głównie do organizacji pozarządowych.

Zgodnie z założeniami LSR w okresie realizacji programu LGD „Gościniec 4 żywiołów” ma do rozdysponowania środki w wysokości 4 500 000,00 zł.

 

 

Pomoc w ramach programu LEADER realizowanego za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów” przyznawana jest min. na operacje w zakresie:

 

 • wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej
  w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych;
 • rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR
 • wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą:
 • rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających
  na budowie lub modernizacji targowisk;
 • zachowania dziedzictwa lokalnego;
 • budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej
  lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
 • promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

 

Wniosek złożyć można w Lokalnej Grupie Działania „Gościniec 4 żywiołów”
w Lanckoronie.
Pierwsze nabory wniosków planujemy już w październiku 2016 r.

Wnioski muszą być zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” na lata 2016 – 2022 wybierane są przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji - dokumentacja związana z ogłaszaniem naborów dostępna jest na stronie internetowej LGD „Gościniec 4 żywiołów”: gosciniec4zywiolow.pl.

 

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z naszym biurem i zapraszamy do współpracy

 

tel./fax (33) 843 62 18    e- mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020