Objazd - Budowa drogi gminnej Dąbrówka – Durówka łączącej przysiółek Role z przysiółkiem Durówką

Dotyczy  zadania  pn.:  ,,Budowa  drogi  gminnej  Dąbrówka  –  Durówka  łączącej  przysiółek  Role  z przysiółkiem  Durówką  o  długości  około  L=934,00  m  w  gm.  Stryszów,  pow.  Wadowicki,  woj. Małopolskie.”

Eurovia Polska S.A. działając na podstawie umowy nr 442/IBŚ/2016 z dnia 15.07.2016 r. zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadanie pn.: ,, Budowa drogi gminnej Dąbrówka – Durówka łączącej przysiółek Role z przysiółkiem Durówką o długości około L=934,00 m w gm. Stryszów, pow. wadowicki, woj. małopolskie” informuje że od dnia 26.09.2016 wprowadza tymczasową organizacje ruchu zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu .