Wójt Gminy Stryszów informuje, że od 14 września 2016 roku istnieje możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych w kasie urzędu gminy za pomocą terminala kart płatniczych.

Gmina Stryszów podpisała w tym zakresie umowę współpracy z Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych „eService” sp. z o.o. z/s w Warszawie, której przedmiotem jest świadczenie na rzecz urzędu usługi finansowej przy wykorzystaniu Instrumentów Płatniczych w Terminalach POS.  
Umowa została zawarta na okres początkowy do 31.01.2017 r. w ramach programu pilotażowego.