RAPORT z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy w Stryszowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Stryszów.

Wójt Gminy Stryszów zgodnie z art. 6 pkt. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji przedstawia informację podsumowującą przebieg konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy w Stryszowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Stryszów.

Do pobrania:
1) Raport z konsultacji społecznych - link do BIP
2) Projekt uchwały Rady Gminy w Stryszowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Stryszów. - link do BIP
3)    Mapy – załączniki do projektu uchwały:
Obszar I – Stronie Centrum (załącznik nr 1.1. do uchwały) - link do BIP
Obszar II – Stryszów Centrum (załącznik nr 1.2. do uchwały) - link do BIP
Obszar III – Dąbrówka Centrum (załącznik nr 1.3. do uchwały) - link do BIP
Obszar IV – Leśnica Centrum (załącznik nr 1.4. do uchwały) - link do BIP
4) Delimitacja obszarów zdegradowanych w gminie Stryszów (załącznik nr 2 do uchwały). - link do BIP