Zwrot podatku akcyzowego w 2016r.

Stryszów, dnia 15.07.2016r.

Drodzy Mieszkańcy,

Przypominam, że:
O zwrot podatku ubiegać się może producent rolny, czyli osoba fizyczna , prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

W terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r.  w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

Wypłata zwrotu przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminie 1 - 31 października danego roku w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wniosek do pobrania na stronie (link)   lub w Urzędzie Gminy w Stryszowie. - PDF

                                                                                                                                                                    Wójt Gminy Stryszów

                                                                                                                                                                    (-) mgr Jan Wacławski