OGŁOSZENIE - 14.07.2016r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Stryszów  z a p r a s z a mieszkańców na spotkanie otwarte, poświęcone konsultacjom społecznym projektu uchwały Rady Gminy w Stryszowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji gminy Stryszów.

Spotkanie odbędzie się w dniu 19 lipca 2016 r. o godz. 17.00  (wtorek) w Urzędzie Gminy Stryszów (sala sesyjna I piętro).

Podczas spotkania przedstawione zostaną granice proponowanych obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, które zostaną uwzględnione w programie rewitalizacji gminy, będącym podstawą do aplikowania o środki unijne.

Wójt Gminy Stryszów

   (-) Jan Wacławski