KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu uchwały Rady Gminy w Stryszowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Stryszów - 14 lipca 2016r.

  • Drukuj

Wójt Gminy Stryszów, działając na podstawie art. 11 ust 3 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777),

z a w i a d a m i a

że od dnia 14 lipca 2016 r do dnia 16 sierpnia 2016 r. prowadzone są konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy w Stryszowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Stryszów.