KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu uchwały Rady Gminy w Stryszowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Stryszów

  • Drukuj

Wójt Gminy Stryszów, w ramach prowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy w Stryszowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Stryszów, informuje, że w dniu 14 lipca 2016 r. zostanie przedstawiony do konsultacji społecznych nowy projekt w/w uchwały wraz z załącznikami.

W nowym projekcie uchwały została dopracowana diagnoza gminy Stryszów niezbędna do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz mapy wyznaczające w/w obszary.

 

Konsultacje społeczne przedmiotowego projektu uchwały Rady Gminy w Stryszowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Stryszów prowadzone będą w okresie od dnia 14 lipca 2016 r. do dnia 16 sierpnia 2016 r. w formie:

  • Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Stryszów, a także wyrażenie uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu. Spotkanie odbędzie się w dniu 19 lipca 2016 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy Stryszów.

 

  • Zbieranie uwag, opinii i propozycjiw formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze będzie można dostarczyć:
    - drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Stryszów, Stryszów 149, 34-146 Stryszów,

- bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy w Stryszowie, pok. Nr 2, w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30, w środy od 9.00 do 17.00.

Zakres konsultacji obejmuje wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Stryszów. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii  i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Stryszów.

Formularz konsultacyjny oraz projekt uchwały wraz z załącznikami będą dostępne od dnia
14 lipca 2016 r.:

  • na stronie internetowej gminy stryszow.pl;
  • w sekretariacie Urzędu Gminy w Stryszowie, pok. Nr 2.

Stryszów, 7 lipca 2016 r.

Wójt Gminy Stryszów

   (-) Jan Wacławski