Zaproszenie na bezpłatne szkolenie dla mieszkańców na temat Boleriozy.

 

Szkolenie organizowane jest w ramach grantu „Organizacja zajęć edukacyjnych dla mieszkańców Łękawicy na temat BORELIOZY”, na realizację którego środki finansowe pozyskano w ramach konkursu grantowego LGD „Gościniec 4 Żywioły”.Współorganizator szkolenia:
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w  Wadowicach.