Nastawieni na pomaganie!

Dwie szkoły z terenu gminy Stryszów tj. Gimnazjum im. rtm. Witolda Pileckiego w Zakrzowie oraz Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Stroniu w ostatnim czasie po raz kolejny pozytywnie zareagowały na potrzebę pomocy przebywającej na skomplikowanym leczeniu w Stanach Zjednoczonych małej Lence Cholewa ze Stryszawy. Uczniowie obydwu szkół pod okiem swoich nauczycieli przeprowadzili po raz kolejny zbiórkę nakrętek.

 

Po przeprowadzonej zbiórce za pośrednictwem Radnego Gminy Stryszów Krzysztofa Adamczyka przekazali je w odpowiedni punkt ustalony z rodzicami dziewczynki, gdzie nakrętki są segregowane i skąd wędrują do firm które aktualnie potrzebują tego typu materiału.

Tak o to trwająca już wiele miesięcy dobra współpraca daje wiele powodów do uśmiechu oraz światełko nadziei małej Lence oraz jej rodzicom, że są ludzie którzy pamiętają o jej cierpieniu i którzy chcą choćby w ten sposób wspomóc zbiórkę środków na jej ciągłe leczenie. Oby tak dalej!