KONKURS NA POZYSKANIE GRANTU

  • Drukuj

LGD „GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁÓW” OGŁASZA KONKURS NA POZYSKANIE GRANTU
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z terenu LGD Gościniec 4 żywiołów, które w 2016 roku podejmą organizację działań i przedsięwzięć zawartych w regulaminie.
Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców i organizacji pozarządowych działających na terenie LGD „Gościniec 4 żywiołów” do podejmowania inicjatyw oddolnych skierowanych do społeczności lokalnej. Proponowane przedsięwzięcia, działania powinny przyczyniać się do promocji „Gościńca 4 żywiołów”, a także powinny min. przewidywać działania mające na celu aktywizację mieszkańców, wsparcie grup defaworyzowanych, promocję produktu lokalnego z terenu LGD Gościniec 4 żywiołów.


Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu LGD Gościniec 4 żywiołów zwane dalej Beneficjentem mogą ubiegać się o przyznanie grantu na realizację zadań z zakresu wybranych sfer działalności pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U Nr.96, poz. 873 z późn. zm.), przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118). 
Konkurs obejmuje cztery gminy LGD Gościniec 4 żywiołów: Kalwarię Zebrzydowska, Lanckoronę, Mucharz, Stryszów.

Szczegółowe informacje w biurze Gościniec 4 żywiołów: tel. 33/843 62 18 lub mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
oraz na stronie http://gosciniec4zywiolow.pl pobierz: Wniosek oraz Regulamin