Otwarte konsultacje społeczne - 16 marca 2016 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Stryszów   z a p r a s z a   mieszkańców na spotkanie otwarte, poświęcone konsultacjom społecznym projektu uchwały Rady Gminy w Stryszowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Stryszów.

Spotkanie odbędzie się w dniu 16 marca 2016 r. o godz. 16.30 (środa) w Urzędzie Gminy Stryszów (sala sesyjna I piętro).
Podczas spotkania będzie możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji do proponowanych obszarów zdegradowanych, które zostaną uwzględnione w programie rewitalizacji gminy, będącym podstawą do aplikowania o środki unijne. Szczegółowe informacje oraz dokumenty w tym mapy proponowanych obszarów są dostępne w zakładce dotyczącej konsultacji społecznych.

 Wójt Gminy Stryszów

(-) Jan Wacławski