Konsultacje społeczne

KONSULTACJE SPOŁECZNE

projektu uchwały Rady Gminy w Stryszowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Stryszów.

Konsultacje prowadzone są w okresie od dnia 7 marca 2016 r. do dnia 8 kwietnia 2016 r.

 

Wójt Gminy Stryszów, działając na podstawie art. 11 ust 3 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777),

 z a w i a d a m i a

 o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy
w Stryszowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Stryszów.

 

Przedmiotem konsultacji będzie projekt uchwały Rady Gminy w Stryszowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Stryszów.

Zakres konsultacji obejmuje wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Stryszów. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji* uwag, opinii  i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego obszaru rewitalizacji gminy Stryszów.

Konsultacje prowadzone są w okresie od dnia 7 marca 2016 r. do dnia 8 kwietnia 2016 r.
w formie:

  • Spotkania otwartegoz interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Stryszów, a także wyrażenie uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu. Spotkanie odbędzie się w dniu 16 marca 2016 r. o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy Stryszów (sala sesyjna I piętro).
  • Zbieranie uwag, opinii i propozycjiw formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć:

- drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Stryszów, Stryszów 149, 34-146 Stryszów,

- bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy w Stryszowie, pok. Nr 2, w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30, w środy od 9.00 do 17.00.

Formularz konsultacyjny oraz projekt uchwały wraz z załącznikami są dostępne:

  • na stronie internetowej gminy stryszow.pl;
  • w sekretariacie Urzędu Gminy w Stryszowie, pok. Nr 2.

 

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:

  • z datą wpływu po dniu 8 kwietnia 2016 r.,
  • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
  • przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji).

Stryszów, 7 marca 2016 r.

 

Wójt Gminy Stryszów

   (-) Jan Wacławski

 

Do pobrania: