Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - płatność do 29 stycznia 2016r.

Do dnia 31 stycznia 2016 roku każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych składa pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2015 rok w danym punkcie sprzedaży i na tej podstawie wnosi stosowną opłatę z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w roku 2016.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy lub wpłacić na konto Urzędu :
/ nr rachunku  PKO Bank Polski S.A o/Wadowice  19 1020 1433 0000 1002 0042 6114/.

Ponieważ 30 i 31 stycznia to dni wolne od pracy, w związku z tym opłat należy dokonać do dnia 29 stycznia 2016 roku.


W załączeniu – druk oświadczenia
Pobierz - DOC

Pobierz - PDF