W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do oddania w najem - 5.11.2015r.

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość opłat
z tytułu najmu

Termin wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji opłat

Informacja
o przeznaczeniu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Działka nr 7108

objęta
KW 44357

 

0,0205 ha

Nieruchomość lokalowa
o pow. 32 m2 w centrum Stryszowa

 

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona pod zabudowę usługową o charakterze publicznym o symbolu „UP4”

Stawka za 1 m2  plus 23% VAT
w zależności od przeznaczenia:

• 7,20 zł pom. biurowe

• 6,70 zł pom. handlowe

• 3,50 zł pom. składowe

• 3,50 zł pom. na cele

    kulturowo-oświatowe

• 2,50 zł pom. na cele
     pomocy społecznej

• 11,50 zł pom.techniczne

• 15,50 zł pom. usług
     telekomunikacyjnych

• 15,50 zł pom. usług
     bankowych

• 11,50 zł pom. usług
     pocztowych

• 3,00 zł pom. na cele
    sportowe i zdrowotne

 

• do 10-go dnia każdego miesiąca

 

 

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Stryszów

Oddanie
w najem na okres do 3 lat

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość opłat
z tytułu najmu

Termin wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji opłat

Informacja
o przeznaczeniu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Działka nr 752/12

objęta
KW1W/00045336/1

Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach

 

0,1466 ha

Nieruchomość lokalowa
o pow. 147,05 m2 na piętrze w Pawilonie Handlowym w Dąbrówce (w pobliżu Szkoły Podstawowej)

 

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona pod usługi o symbolu „U”

Stawka za 1 m2  plus 23% VAT
w zależności od przeznaczenia:

• 7,20 zł pom. biurowe

• 6,70 zł pom. handlowe

• 3,50 zł pom. składowe

• 3,50 zł pom. na cele

    kulturowo-oświatowe

• 2,50 zł pom. na cele
     pomocy społecznej

• 11,50 zł pom.techniczne

• 15,50 zł pom. usług
     telekomunikacyjnych

• 15,50 zł pom. usług
     bankowych

• 11,50 zł pom. usług
     pocztowych

• 3,00 zł pom. na cele
    sportowe i zdrowotne

 

• do 10-go dnia każdego miesiąca

 

 

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Stryszów

Oddanie
w najem na okres do 3 lat

 

 

 

Stryszów, dnia 5 listopada 2015r.