INFORMACJA dla mieszkańców zakwalifikowanych do dotacji na wykonanie mikroinstalacji prosumenckich

Gmina Stryszów przystępuje do realizacji projektu pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Stryszów” w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013.
W związku z tym, Wójt Gminy Stryszów informuje, że w dniach od 17-19 sierpnia br. (tj. poniedziałek, wtorek, środa) będą podpisywane z zakwalifikowanymi mieszkańcami stosowne umowy,

określające wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe, związane z zakupem i montażem instalacji prosumenckiej w ramach projektu.
Jednocześnie informujemy, że termin wpłaty zadeklarowanego udziału własnego został wyznaczony na 14 września 2015 r. Numer rachunku bankowego, na który będzie można dokonywać wpłaty, zostanie określony w podpisanej umowie.
Szczegółowe informacje w tej sprawie zostaną przekazane indywidualnie poszczególnym mieszkańcom drogą telefoniczną.


Jan Wacławski
      Wójt Gminy Stryszów