Informacja Wójta Gminy Stryszów o numerach i granicach obwodów głosowania

  • Drukuj

INFORMACJA
Wójta Gminy Stryszów
z dnia 21 lipca 2015 roku

Działając na podstawie art. 6 ust. 5 i 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) oraz art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.  )), w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz. U. poz. 852)

, podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w ogólnokrajowym referendum, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji do spraw referendum

1.

 

Sołectwo Łękawica

Szkoła Podstawowa
w Łękawicy

2.

 

Sołectwo Dąbrówka

Szkoła Podstawowa
w Dąbrówce

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3.

 

 

Sołectwo Stryszów

Szkoła Podstawowa
w Stryszowie

4.

 

Sołectwo Zakrzów

Gimnazjum w Zakrzowie

5.

Sołectwo: Stronie, Leśnica

Szkoła Podstawowa
w Stroniu


Głosowanie w ogólnokrajowym referendum odbędzie się w dniu 6 września 2015 r.
w godz. 6.00 – 22.00.

Informuję o możliwości głosowania korespondencyjnego oraz o możliwości głosowania przez wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności poprzez udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu.

Dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy Stryszów wyznacza się Obwodową Komisję do Spraw Referendum Nr 2 w Szkole Podstawowej w Dąbrówce.


Wójt Gminy

(-) Jan Wacławski