WAŻNE!!! Dotacje na mikroinstalacje prosumenckie w Gminie Stryszów

Wójt Gminy Stryszów informuje, że w dniu 6 sierpnia 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała listę krajową określającą kolejność przysługiwania pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w zakresie operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich.


Projekt Gminy Stryszów pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Stryszów” znajduje się na 73 pozycji listy operacji zakwalifikowanych do przyznania pomocy i mieści się w limicie dostępnej pomocy. W związku z tym w dniu 13 sierpnia br. gmina Stryszów podpisze umowę o przyznanie pomocy na realizację przedmiotowej operacji.
Szczegółowe informacje dotyczące partycypacji w kosztach oraz umów z mieszkańcami zakwalifikowanymi do projektu będą przekazywane indywidualnie w najbliższym czasie.

Pobierz listę krajową


Więcej informacji na stronie:
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-publikuje-liste-okreslajaca-kolejnosc-przyslugiwania-pomocy-w-ramach-dzialania-podstaw.html