Informacja – Dotacje na mikroinstalacje prosumenckie w Gminie Stryszów

Wójt Gminy Stryszów informuje, że w dniu 4 sierpnia 2015 r. została zatwierdzona lista operacji zakwalifikowanych do przyznania pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich.

Projekt Gminy Stryszów pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Stryszów” znajduje się na 16 pozycji listy operacji zakwalifikowanych do przyznania pomocy i uzyskał 12 punktów na 14 możliwych do uzyskania.

PDF - Pobierz listę rankingową - PDF


Samorząd Województwa Małopolskiego, po zatwierdzeniu listy operacji zawrze umowy z trzema Wnioskodawcami, których operacje zostały umieszczone na trzech najwyższych pozycjach listy tj:
1. Gmina Kamienica,
2. Gmina Radgoszcz,
3. Gmina Czarny Dunajec.

Pomoc na pozostałe pozytywnie ocenione operacje zostanie przyznana według kolejności ustalonej na liście krajowej sporządzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na podstawie list operacji przekazanych przez wszystkie samorządy województw.
Z informacji uzyskanych w urzędzie Marszałkowskim w Krakowie wynika, że lista krajowa zostanie zatwierdzona w terminie do 7 dni.

Więcej informacji na temat naboru projektów na stronie: www.fundusz20072013.malopolska.pl