OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji ds. Wyborów w Stryszowie z dnia 2 lipca 2015 roku w sprawie nieprzeprowadzania głosowania na sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej w sołectwie Zakrzów.

Na podstawie § 47 załącznika Nr 6 do Uchwały Nr III / 18 /  02 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Stryszów
Gminna Komisja  ds. Wyborów w Stryszowie
podaje do wiadomości publicznej

1.    Głosowanie na sołtysa sołectwa  Zakrzów  nie zostanie przeprowadzone z uwagi na fakt zarejestrowania tylko jednego kandydata, a za wybranego na sołtysa uznaje się zarejestrowanego kandydata:
Goryl Anna Zofia

 


2.    Głosowanie na członków Rady Sołeckiej sołectwa Zakrzów  nie zostanie przeprowadzone z uwagi na fakt zarejestrowania liczby kandydatów równej liczbie członków Rady Sołeckiej określonej w Statucie, a za wybranych uznaje się zarejestrowanych kandydatów:
1. Godawa Jarosław            
2. Lenik Maria            
3. Miska Józef                
4. Pach Maria
5. Piętoń Adam
6. Piętoń Daniel
7. Prochownik Stanisław
8. Wojtyłko Bogusława        

                
            
Przewodniczący
Gminnej Komisji ds. Wyborów

                                    ( - ) Krystyna Pułka