W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do oddania w dzierżawę - 5.06.2015

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość opłat
z tytułu dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji opłat

Informacja
o przeznaczeniu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Działki nr 240/13, 240/14
objęte
KR1W/00062834/7

Wydział Ksiąg Wieczystych

Sądu Rejonowego
w Wadowicach

0,1808 ha

Nieruchomość zabudowana Świetlica wiejską
w Leśnicy

(centrum wsi)

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona pod zabudowę usługową o charakterze publicznym

o symbolu „1UP”

•  100,00 zł / za miesiąc
plus 23%VAT

 

 

• kwartalnie,
do 10-go dnia rozpoczynając-ego kwartał na podstawie faktury

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Stryszów

Oddanie
w dzierżawę na okres do 3 lat

2.

Działka nr 1797/121
objęta
KR1W/00055249/7

Wydział Ksiąg Wieczystych

Sądu Rejonowego
w Wadowicach

1,4380 ha

Nieruchomość gruntowa
w Zakrzowie -
na części koło boiska sportowego Żarek - 

dzierżawa słupa pod transmisję danych

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona pod usługi sportowe
o symbolu „1US”

•  165,00 zł / za miesiąc

    plus 23%VAT

 

• do 28-go dnia każdego miesiąca

 

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Stryszów

Oddanie
w dzierżawę na okres do 3 lat

Stryszów, dn. 5 czerwca 2015r.