W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do oddania w najem - 3.06.2015r.

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość opłat
z tytułu najmu

Termin wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji opłat

Informacja
o przeznaczeniu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Działka nr 752/12

objęta
KR1W/00045336/1

Wydział Ksiąg Wieczystych

Sądu Rejonowego
w Wadowicach

0,1466 ha

Nieruchomość lokalowa
o pow. 175,56 m2 na parterze
w

Pawilonie Handlowym
w Dąbrówce

(w pobliżu Szkoły Podstawowej)

 

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona pod usługi
o symbolu „U”

Stawka za 1 m2  plus 23% VAT
w zależności od przeznaczenia:

• 7,20 zł pom. biurowe

• 6,70 zł pom. handlowe

• 3,50 zł pom. składowe

• 3,50 zł pom. na cele

    kulturowo-oświatowe

• 2,50 zł pom. na cele
     pomocy społecznej

• 11,50 zł pom.techniczne

• 15,50 zł pom. usług
     telekomunikacyjnych

• 15,50 zł pom. usług
     bankowych

• 11,50 zł pom. usług
     pocztowych

• 3,00 zł pom. na cele
    sportowe i zdrowotne

 

• do 10-go dnia każdego miesiąca

 

 

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Stryszów

Oddanie
w najem na okres do 3 lat

Stryszów, 3 czerwca 2015r.