Lista deklaracji udziału w projekcie pn. "Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Stryszów złożonych w terminie do 8 maja 2015r.