Lista budynków spełniających warunki techniczne, wybranych w wyniku losowania do projektu pn. "Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Stryszów"