Gminna Komisja ds. Wyborów w Stryszowie podaje do wiadomości publicznej dane o zarejestrowanych listach kandydatów na sołtysa oraz dane o kandydatach na członków Rady Sołeckiej, w wyborach zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2015 r.

  • Drukuj

 

Na podstawie § 30 pkt. 2 i § 33 załącznika Nr 2 do Uchwały Nr III / 18 /  02 Rady Gminy w Styszowie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Stryszów,

Gminna Komisja  ds. Wyborów w Stryszowie
podaje do wiadomości publicznej
dane o zarejestrowanych listach kandydatów na sołtysa oraz dane o kandydatach
na członków Rady Sołeckiej, w wyborach zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2015 r.


I.     W sołectwie Leśnica  zarejestrowano 1 kandydata na sołtysa :

     Zagól Marcin Stanisław            lat 38         wykształcenie: wyższe


II.     W sołectwie  Leśnica  zarejestrowano 4 kandydatów  na członków
    Rady Sołeckiej:

1. Klimowski Alojzy            lat 68        wykształcenie: zawodowe
2. Klimowski Robert            lat 40        wykształcenie: średnie
3. Oleksy Stanisław                lat 55        wykształcenie: zawodowe
4. Węgrzyniak Maciej Dominik        lat 26        wykształcenie: średnie

Przewodniczący
Gminnej Komisji ds. Wyborów

                                    ( - ) Krystyna Pułka

 


 

Na podstawie § 30 pkt. 2 i § 33 załącznika Nr 2 do Uchwały Nr III / 18 /  02 Rady Gminy w Styszowie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Stryszów,

Gminna Komisja  ds. Wyborów w Stryszowie
podaje do wiadomości publicznej
dane o zarejestrowanych listach kandydatów na sołtysa oraz dane o kandydatach
na członków Rady Sołeckiej, w wyborach zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2015 r.

I.     W sołectwie Stronie  zarejestrowano 1 kandydata na sołtysa :

     Pindel Stanisław            lat 64         wykształcenie: zawodowe


II.     W sołectwie  Stronie  zarejestrowano 8 kandydatów  na członków
    Rady Sołeckiej:

1. Gębala Jan                lat 57        wykształcenie: wyższe
2. Mirocha Czesław            lat 55        wykształcenie: zawodowe
3. Radwan Bogdan            lat 47        wykształcenie: wyższe
4. Spólnik Kazimierz        lat 60        wykształcenie: zawodowe
5. Stanowski Kazimierz        lat 65        wykształcenie: średnie
6. Stanowski Mieczysław        lat 54        wykształcenie: średnie
7. Studnicki Henryk            lat 50        wykształcenie: średnie
8. Szyposzyński Piotr        lat 65        wykształcenie: średnie

Przewodniczący
Gminnej Komisji ds. Wyborów

                                    ( - ) Krystyna Pułka

 


 

 

Na podstawie § 30 pkt. 2 i § 33 załącznika Nr 4 do Uchwały Nr III / 18 /  02 Rady Gminy w Styszowie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Stryszów

Gminna Komisja  ds. Wyborów w Stryszowie
podaje do wiadomości publicznej
dane o zarejestrowanych listach kandydatów na sołtysa oraz dane o kandydatach
na członków Rady Sołeckiej, w wyborach zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2015 r.

I.     W sołectwie Dąbrówka zarejestrowano 2 kandydatów na sołtysa :

    Szkut Tadeusz            lat 64        wykształcenie: średnie
    Wiercimak Piotr            lat 29        wykształcenie: średnie


II.     W sołectwie  Dąbrówka  zarejestrowano 13 kandydatów  na członków
    Rady Sołeckiej:

1. Bogdanik Andrzej        lat 46        wykształcenie: średnie
2. Gajda Piotr            lat 35        wykształcenie: średnie
3. Gajda Stanisław            lat 63        wykształcenie: zawodowe
4. Łabędź Marek            lat 46        wykształcenie: zawodowe
5. Miś Jan                lat 66        wykształcenie: zawodowe
6. Okręglicki Jerzy            lat 57        wykształcenie: zawodowe
7. Pindel Roman            lat 47        wykształcenie: średnie
8. Szczurek Zdzisław        lat 66        wykształcenie: zawodowe
9. Śpiewla Bożena Alicja        lat 52        wykształcenie: średnie
10. Świadek Leszek            lat 50        wykształcenie: zawodowe
11.Wicher Stanisław Henryk    lat 50        wykształcenie: średnie
12. Wilczęga Jan            lat 61        wykształcenie: średnie
13.Wróbel Roman             lat 52        wykształcenie: zawodowe

Przewodniczący
Gminnej Komisji ds. Wyborów

                                    ( - ) Krystyna Pułka


Na podstawie § 30 pkt. 2 i § 33 załącznika Nr 4 do Uchwały Nr III / 18 /  02 Rady Gminy w Styszowie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Stryszów

Gminna Komisja  ds. Wyborów w Stryszowie
podaje do wiadomości publicznej
dane o zarejestrowanych listach kandydatów na sołtysa oraz dane o kandydatach
na członków Rady Sołeckiej, w wyborach zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2015 r.

 

I.         W sołectwie Łękawica zarejestrowano 2 kandydatów na sołtysa :

 

            Porębski Krystian Józef                             lat 30              wykształcenie: wyższe

            Sadzikowski Antoni Władysław              lat 66              wykształcenie: zawodowe

 

 

II.       W sołectwie  Łękawica  zarejestrowano 14 kandydatów  na członków
            Rady Sołeckiej:

 

1. Adamczyk Andrzej                                lat 56              wykształcenie: średnie
2. Adamczyk Krzysztof                             lat 26              wykształcenie: średnie
3. Adamczyk Magdalena                           lat 47              wykształcenie: wyższe
4. Brudny Maria                                          lat 64              wykształcenie: p. wyższe
5. Chochół Barbara Helena                       lat 45              wykształcenie: średnie
6. Gawlik Czesław                                      lat 69              wykształcenie: zawodowe
7. Jodłowska Janina Jadwiga                    lat 59              wykształcenie: średnie
8. Mamcarczyk Bogusław                         lat 52              wykształcenie: zawodowe
9. Piwowarczyk Agnieszka Paulina         lat 35              wykształcenie: średnie
10. Porębski Krystian Józef                        lat 30              wykształcenie: wyższe
11. Potoczny Leszek                                    lat 41              wykształcenie: wyższe
12. Ryba Bogdan                                           lat 49              wykształcenie: zawodowe
13. Ryba-Boś Teresa Jadwiga                     lat 34              wykształcenie: wyższe
14. Warchał Marek                                       lat 59              wykształcenie: zawodowe

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji ds. Wyborów

                                                                                                          ( - ) Krystyna Pułka

 


 

Na podstawie § 30 pkt. 2 i § 33 załącznika Nr 4 do Uchwały Nr III / 18 /  02 Rady Gminy w Styszowie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Stryszów
Gminna Komisja  ds. Wyborów w Stryszowie
podaje do wiadomości publicznej
dane o zarejestrowanych listach kandydatów na sołtysa oraz dane o kandydatach
na członków Rady Sołeckiej, w wyborach zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2015 r.


I.     W sołectwie Stryszów zarejestrowano 2 kandydatów na sołtysa :

    Bąk Andrzej                lat 59        wykształcenie: średnie
    Serafin Stanisław            lat 55        wykształcenie: średnie


II.     W sołectwie  Stryszów  zarejestrowano 17 kandydatów  na członków
    Rady Sołeckiej:

1. Bąbol Stanisław                lat 57        wykształcenie: średnie
2. Garlacz Wiesław Andrzej        lat 53        wykształcenie: zawodowe
3. Kwartnik Wojciech            lat 42        wykształcenie: zawodowe
4. Lasek Krzysztof Józef            lat 42        wykształcenie: średnie
5. Lurka Ryszard                lat 64        wykształcenie: zawodowe
6. Maślanka Dorota                lat 27        wykształcenie: wyższe
7. Mrajca Czesława                lat 45        wykształcenie: zawodowe
8. Piwowarczyk Jan                lat 52        wykształcenie: zawodowe
9. Pławny Jan                lat 66        wykształcenie: podstawowe
10. Porębski Damian Mariusz        lat 32        wykształcenie: zawodowe
11. Sermak Roman                lat 44        wykształcenie: zawodowe
12. Skwara Stanisław Marian        lat 54        wykształcenie: średnie
13. Talaga Ryszard                lat 56        wykształcenie: podstawowe
14. Trączyk Kazimierz            lat 61        wykształcenie: podstawowe
15. Wieczorek Marian            lat 74        wykształcenie: zawodowe
16. Wróbel Ewa                lat 47        wykształcenie: zawodowe
17. Wróbel Maria                lat 65      wykształcenie: średnie

Przewodniczący
Gminnej Komisji ds. Wyborów

                                    ( - ) Krystyna Pułka