Obwieszczenie Gminnej Komisji ds. Wyborów w Stryszowie z dnia 1 kwietnia 2015 roku

sprawie nieprzeprowadzania głosowania na sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej w sołectwie Leśnica.

w sprawie nieprzeprowadzania głosowania na sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej w sołectwie Stronie.

Na podstawie § 47 załącznika Nr 6 do Uchwały Nr III / 18 /  02 Rady Gminy w Styszowie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Stryszów

Gminna Komisja  ds. Wyborów w Stryszowie
podaje do wiadomości publicznej

 

 

  1. Głosowanie na sołtysa sołectwa Leśnica  nie zostanie przeprowadzone z uwagi na fakt zarejestrowania tylko jednego kandydata, a za wybranego na sołtysa uznaje się zarejestrowanego kandydata:

            Zagól Marcin Stanisław

      2. Głosowanie na członków Rady Sołeckiej sołectwa Leśnica  nie zostanie przeprowadzone z uwagi na fakt zarejestrowania liczby kandydatów równej liczbie
          członków Rady Sołeckiej określonej w Statucie, a za wybranych uznaje się zarejestrowanych kandydatów:

1. Klimowski Alojzy                                 

2. Klimowski Robert                                 

3. Oleksy Stanisław                                              

4. Węgrzyniak Maciej Dominik              

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji ds. Wyborów

( - ) Krystyna Pułka

 


Na podstawie § 47 załącznika Nr 6 do Uchwały Nr III / 18 /  02 Rady Gminy w Styszowie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Stryszów

Gminna Komisja  ds. Wyborów w Stryszowie
podaje do wiadomości publicznej

 

  1. Głosowanie na sołtysa sołectwa Stronie  nie zostanie przeprowadzone z uwagi na fakt zarejestrowania tylko jednego kandydata, a za wybranego na sołtysa uznaje się zarejestrowanego kandydata:

           Pindel  Stanisław

      2. Głosowanie na członków Rady Sołeckiej sołectwa Stronie  nie zostanie przeprowadzone z uwagi na fakt zarejestrowania liczby kandydatów równej liczbie
          członków Rady Sołeckiej określonej w Statucie, a za wybranych uznaje się zarejestrowanych kandydatów:

 

1. Gębala Jan                                          

2. Mirocha Czesław                               

3. Radwan Bogdan                                 

4. Spólnik Kazimierz                 

5. Stanowski Kazimierz            

6. Stanowski Mieczysław                     

7. Studnicki Henryk                              

8. Szyposzyński Piotr                

 

                             

Przewodniczący

Gminnej Komisji ds. Wyborów

( - ) Krystyna Pułka