WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość opłat
z tytułu najmu/dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji opłat

Informacja
o przeznaczeniu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Działka nr 816/16
objęta
KR1W/00044348/1

Wydział Ksiąg Wieczystych

Sądu Rejonowego
w Wadowicach

0,0472 ha

Nieruchomość gruntowa
w Stroniu

(centrum wsi, naprzeciwko Szkoły Podstawowej)

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona pod zabudowę usługową

o symbolu „U2”

•  250 zł za 1 m2 plus 23%VAT (tablica reklamowa)

 

 

• rocznie,
do 14 dni na podstawie faktury

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Stryszów

Oddanie
w dzierżawę na okres do 3 lat

2.

Działka nr 1985/5
objęta
KR1W/00042250/3

Wydział Ksiąg Wieczystych

Sądu Rejonowego
w Wadowicach

0,5090 ha

Nieruchomość gruntowa
w Zakrzowie
(w pobliżu Gimnazjum) 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona częściowo pod zalesienia o symbolu „ZLz”, częściowo usługi i działalność gospodarcza o symbolu „U”

•  3,50 zł za 1 m2

    plus 23%VAT
    (działalność
     gospodarcza)

 

•  3,00 zł za 100 m2
    (działalność
         rolnicza)

• do 10-go dnia każdego miesiąca

(działalność     gospodarcza)

•  do 30 września każdego roku
 (działalność          rolnicza)

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Stryszów

Oddanie
w dzierżawę na okres do 3 lat

 

Stryszów, 03.03.2015r.