Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Do dnia 31 stycznia 2015 roku należy złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2014 roku w danym punkcie sprzedaży oraz wnieść na tej podstawie stosowną opłatę z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w roku 2015.


Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy lub wpłacić na konto Urzędu :
/nr rachunku  PKO Bank Polski S.A o/Wadowice  19 1020 1433 0000 1002 0042 6114/.

W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w wyżej wymienionym terminie zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

W załączeniu – druk oświadczenia