Ogłoszenie - dofinansowanie do urządzeń grzewczych

Wójt Gminy Stryszów informuje, że od czerwca 2014 roku wprowadzony został w naszym województwie nowy system dofinansowywania osobom prywatnym wymiany szkodzących zdrowiu urządzeń grzewczych. Dofinansowywane będą demontaże starych urządzeń oraz zakup wysokosprawnych kotłów, w tym także węglowych. Środki na ten cel przekazywane będą mieszkańcom za pośrednictwem gmin.
Osoby zainteresowane wymianą starych pieców winny złożyć w Urzędzie Gminy w Stryszowie wypełnioną ankietę dotyczącą dotychczasowego sposobu ogrzewania w terminie do 30 września 2014 roku.

Ankietę można pobrać w Urzędzie Gminy Stryszów, pok. 11 lub ze strony www.stryszow.pl - POBIERZ