Decyzja Wójta Gminy Stryszów w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym IiR.6831.5.2.2014 z dnia 5 września 2014r. .