Ogłoszenie - Stypendium Szkolne

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny szkół w Stryszowie z siedzibą w Stroniu informuje że można już składać wnioski o stypendium szkolne! Kryterium dochodowe  na 1-go członka rodziny wynosi 456 zł.  Wnioski należy składać do 15 września 2014 r. Druki wniosków można pobrać w GZEAS w Stroniu oraz we wszystkich szkołach na terenie naszej gminy.

Informacje pod numerem telefonu 33 8 797 494