Ogłoszenie - inf. dot. ogrzewania budynku i źródła ciepła

Wójt Gminy Stryszów i Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informują, że od czerwca 2014 roku wprowadzony został w naszym województwie nowy system dofinansowywania osobom prywatnym wymiany szkodzących zdrowiu urządzeń grzewczych. Dofinansowywane będą demontaże starych urządzeń oraz zakup wysokosprawnych kotłów, w tym także węglowych. Środki na ten cel przekazywane będą mieszkańcom za pośrednictwem gmin. Szczegółowe informacje zamieszczone są na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.stryszow.pl.
Chcąc przybliżyć mieszkańcom techniczno-ekonomiczny aspekt problemu zorganizowany będzie  w dniu 20 sierpnia 2014 roku w Stryszowie w świetlicy LKS „Chełm” o godzinie 17. 00 pokaz wysokosprawnych kotłów na paliwa stałe. Prezentowane tam kotły, będą posiadały certyfikaty jakościowe.

Gorąco zapraszam !!!


Wójt Gminy Stryszów
mgr Jan Wacławski

PLIKI DO POBRANIA:
1. Ankieta dot. sposobu ogrzewania budynku i źródła ciepła  - PDF
2. Informacja - Możliwości techniczno-technologiczne poprawy jakości powietrza w sezonie grzewczym  - PDF
3. Możliwości dofinansowania zadań związanych z likwidacją niskiej emisji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2014 roku - PREZENTACJA