Karta Dużej Rodziny

W dniu 27 maja 2014 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

W ramach programu wprowadzona została Karta Dużej Rodziny,
jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom
z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie.


Karta jest przyznawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej
i będzie wydawana bezpłatnie.
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest dokumentem identyfikujący
członka rodziny wielodzietnej i upoważnia do korzystania
ze zniżek na terenie całego kraju np.: niektórych sklepów, muzeów, instytucji wystawienniczych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, obiektów rekreacyjno-sportowych.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych:
- rodzina.gov.pl/Duża rodzina
- www.mpips.gov.pl/Wsparcie dla rodzin z dziećmi/Karta Dużej Rodziny

- www.gopsstryszow.pl

Program realizowany jest od dnia 16 czerwca 2014 r.

 

Szczegółowe informacje udzielane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stryszowie – Świadczenia Rodzinne – tel. 33 8797 150

 

Z A P R A S Z A M Y