Zamknięcie drogi - Stryszów - Potoczek

W związku z planowanym wykonaniem nawierzchni asfaltowej na drodze Stryszów Potoczek na odcinku od drogi powiatowej do przejazdu kolejowego, w dniu 24 listopada br. (wtorek) w godzinach 8.00 - 14.00 droga będzie nieprzejezdna.

Zamknięcie drogi - Stryszów

Znak blokady na drodzeW związku z planowanym remontem drogi Stryszów Potoczek na odcinku od drogi powiatowej do przejazdu kolejowego w dniach od a br. 16 do 18 listopad (poniedziałek - środa) przewidywane są utrudnienia w ruchu łącznie z czasowym brakiem przejazdu.

Zamknięcie drogi - Łękawica

Znak blokady na drodzeUprzejmie informujemy, że w dniu 14 listopada 2020 w godzinach od 8 do 16 droga w Łękawicy Stawy - Mostki od Galicjanki będzie zamknięta z powodu prac związanych z wycinką drzew w pasie drogi.

Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” - ogłoszenie o naborze NR 8/2020

07.10.2020 LGD „Gościniec 4 żywiołów”  ogłosił nabory wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 21.10.2020 do 04.11.2020.

Zakres tematyczny planowanych naborów:

 • NABÓR NR 6/2020 Przedsięwzięcie: II.1.4 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej.
 • NABÓR NR 7/2020 Przedsięwzięcie: II.1.5 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej.
 • NABÓR NR 8/2020 Przedsięwzięcie: II.2.2 Rozwój działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej.

Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się na stronie internetowej lgd.gosciniec4zywiolow.pl w zakładce DOTACJE PROW 2014-2020/ NABORY WNIOSKÓW OP. INNE
http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=371

Aby otrzymać dotacje projekt musi być zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” na lata 2016 – 2022. Ocena projektu dokonywana jest przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji – lokalne kryteria wyboru projektów dostępne są na naszej stronie internetowej.

W terminie 07.10.2020 do 14.10.2020 zapraszamy do składania Fiszek projektowych.

Każdy beneficjent, który złoży poprawnie wypełnioną fiszkę uzyska dodatkowy punkt podczas oceny projektu - zgodnie z Lokalnymi kryteriami wyboru projektów LGD "Gościniec 4 żywiołów".

Fiszki znajdują się na stronie internetowej: http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?dzial=aktualnosci

Wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem po środki w ramach ogłoszonych naborów proszone są o kontakt z biurem LGD w sprawie konsultacji wniosków i omówienia zasad oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru projektów.

Pozyskaj dofinansowanie! Przyjdź na konsultacje do LGD Gościniec 4 żywiołów !

Pozyskaj dofinansowanie! Przyjdź na konsultacje do LGD Gościniec 4 żywiołów !

LGD „Gościniec 4 żywiołów” w okresie 2016 – 2022 przyznaje środki unijne z programu LEADER 2014 – 2020 min. dla mieszkańców, przedsiębiorców i stowarzyszeń z gmin: Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzydowska. Zgodnie z aktualnym harmonogramem planowane są nabory wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przewidziany jest szereg działań z których mogą skorzystać osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz JST.

Już wkrótce będą ogłoszone kolejne nabory:

- Na rozwój działalności, tworzenie nowych przedsiębiorstw oraz na realizację zaplanowanych działań i zadań,

PRZED.II.2.2 Rozwój działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej.

- Na realizacje działań związanych z rozwojem rekreacyjno – turystycznym.

PRZED. II.1.4 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej.

PRZED. II.1.5 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej.

-Dla organizacji pozarządowych na realizację Grantów z zakresu:

PRZED. I.1.1 Organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z zasobami i walorami przyrodn – kulturow. obszaru LGD –  50 000,00

PRZED. I.2.1 Działania na rzecz integracji międzypokol. oraz integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych –50 000,00

PRZED. II.1.3 Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez "małe projekty".

 Wnioski składać będzie można w Lokalnej Grupie Działania „Gościniec 4 żywiołów”. Muszą być zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” na lata 2016 – 2022 wybierane są przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji. Po zakończeniu procedury oceny przez LGD i uzyskaniu pozytywnej oceny przez ZW w zakresie przeprowadzonego naboru następuje podpisanie umowy.

W biurze LGD Gościniec 4 żywiołów prowadzone są bezpłatne konsultacje dotyczące pozyskania dotacji. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu i zapraszamy do współpracy!

tel./fax (33) 843 62 18 e- mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Zamknięcie drogi - Stryszów

????W związku z planowanym remontem mostu w rejonie oczyszczalni ścieków w Stryszowie w dniach od 5 do 7 października br. (poniedziałek-środa) droga w kierunku przysiółka Wajdówka będzie nieprzejezdna

Lokalna Grupa Działania Gościniec 4 żywiołów planuje ogłosić kolejne nabory

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościniec 4 żywiołów już wkrótce planuje ogłosić kolejne nabory na realizację zaplanowanych działań oraz przedsięwzięć.

Zakres tematyczny planowanych naborów:

Przedsięwzięcie:II.1.4 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej.

Przedsięwzięcie:II.1.5 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej.

Przedsięwzięcie:II.2.2 Rozwój działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej.

Szczegóły na stronie LGD

Najbliższe zebrania wiejskie

LEŚNICA 23 września 2020 r.  g. 18.00

ZAKRZÓW 24 września 2020 r.  g. 18.00

ŁĘKAWICA 25 września 2020 r.  g. 18.00

Terminy zebrań wiejskich

DĄBRÓWKA 17 września 2020 r.  g. 18.00 

STRYSZÓW 18 września 2020 r.  g. 18.00

STRONIE 21 września 2020 r.  g. 18.00

LEŚNICA 23 września 2020 r.  g. 18.00

ZAKRZÓW 24 września 2020 r.  g. 18.00

ŁĘKAWICA 25 września 2020 r.  g. 18.00

Gmina Stryszów i Dzieci pokonują śmieci

LOgo Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w KrakowieW dniach 21-25 września br., rusza tydzień edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Stryszów pod nazwą "Gmina Stryszów i Dzieci pokonują śmieci".
Projekt realizowany jest w ramach Programu Priorytetowego - Edukacja Ekologiczna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Zadanie obejmuje organizację szeroko rozumianej edukacji ekologicznej w zakresie zapobieganiu powstawania odpadów, prawidłowej segregacji śmieci, recyklingu i kompostowaniu.
W ramach projektu organizowane będą warsztaty w formie teatralnej dla młodszej grupy dzieci oraz warsztaty i prelekcje dla starszych dzieci. Całość projektu zakończy wspólne sprzątanie połączone z rozstrzygnięciem konkursów.
Całkowita wartość projektu 41 300 zł dofinansowanie z WFOŚi GW w Krakowie 25 320,00 zł
Gorąco zachęcamy do udziału w organizowanych w ramach projektu konkursach Mistrz Recyklingu i Eko Star. Do wygrania są cenne nagrody.

Pliki do pobrania:

Regulamin konkursu Mistrz Recyklingu

Regulamin konkursu Eko Star

Gmina Stryszów aktywnie i zdrowo!

Szanowni Mieszkańcy! Serdecznie zapraszamy i zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu (ETZT), organizowanego corocznie w dniach 16-22 września.

Tegoroczny motyw przewodni kampanii nosi nazwę: „Zeroemisyjna mobilność dla każdego” i podkreśla znaczenie dostępności do środków transportu bezemisyjnego.

W jaki sposób można wziąć udział w ETZT?

To bardzo proste! Codziennie, począwszy od dnia jutrzejszego będziemy Państwa zachęcać do korzystania z różnych form mobilności przyjaznych dla środowiska. Chcemy, aby każdy dzień związany był z inną formą aktywności ruchowej.

W tym celu przez 4 kolejne dni na portalu społecznościowym Facebook będą publikowane informacje o tym, jakiej formie mobilności ruchowej poświęcony jest dany dzień.

Już dzisiaj zachęcamy Państwa do aktywności sportowej i rekreacyjnej pozostawiając samochody i inne środki transportu emisyjnego w swoich garażach.

Informacja Wójta Gminy Stryszów dot. Wodociągu Stryszów nad Piłą

⚠️ Zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach z dnia 09.09.2020 r. Wójt Gminy Stryszów informuje mieszkańców sołectwa STRYSZÓW o braku przydatności wody do spożycia z lokalnego, wodociągu SGZOZ Stryszów (tzw. wodociąg Nad Piłą).

❗️Zakaz spożywania wody z tego ujęcia obowiązuje do odwołania.

W związku z tym, codziennie od dnia 09.09.br. pod SGZOZ w Stryszowie będzie podstawiona beczka z wodą zdatną do spożycia, z której będzie możliwość poboru wody całodobowo. Wodę zdatną do picia można również pobierać w Stryszowskim Przedsiębiorstwie Wodociągowo-Kanalizacyjnym „Środowisko” w Stryszowie w godzinach od 7 do 15. Stryszów, 09.09.2020 r.

Sekretarz Gminy
(-) mgr Wacław Radoń

Droga w Zakrzowie nieprzejezdna - 8 września 2020

Ręka trzymająca głośnik symbolizująca ważne ogłoszenie

Wójt Gminy Stryszów informuje, że w dniu 8 września 2020 roku (wtorek) wykonywana będzie nawierzchnia asfaltowa na drodze Zakrzów w stronę Kościoła. W związku z tym w godzinach od 8.00 do 19.00 droga będzie nieprzejezdna. Za utrudnienia przepraszamy.


Wójt Gminy Stryszów
(-) Szymon Duman

Placówki oświatowe na terenie Gminy Stryszów rok szkolny 2020/2021

Lp.

Nazwa placówki

Adres

Ilość uczniów

Uczniowie 1-3

Uczniowie 4-6

Uczniowie 7-8

Przedszkole

1

ZSP im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu

34-145 Stronie 67

155

59

54

42

85

2

ZSP im. św. Jana Pawła II w Stryszowie

34-146 Stryszów 90

129

49

44

36

55

3

SP im. Janusza Korczaka w Dąbrówce

Dąbrówka 43, 34-146 Stryszów

72

33

25

14

x

4

Oddział przedszkolny w Dąbrówce

Dąbrówka 43, 34-146 Stryszów

34

x

x

x

x

5

SP im. Romana Jabłońskiego w Łękawicy

Łękawica 19, 34-124 Klecza Górna

132

55

49

28

x

6

Oddział przedszkolny w Łękawicy

Łękawica 19, 34-124 Klecza Górna

39

x

x

x

x

7

SP im. rotm. Witolda Pileckiego w Zakrzowie

Zakrzów 131, 34-145 Stronie

111

51

38

22

x

8

Oddział przedszkolny w Zakrzowie

Zakrzów 131, 34-145 Stronie

26

x

x

x

x

 

 

Suma

698

247

210

142

140

Zaginęła suka o imieniu Czarna

Zaginęła suka o imieniu Czarna. We wtorek, 25. sierpnia w Stryszowie zaginęła suka, czarny owczarek niemiecki. Nie miała na sobie obroży. Informacje proszę zgłaszać na numer 509352773.

 

Komunikat Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Stroniu

Stronie, dnia 25.08.2020 r.

Komunikat

W związku z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 2 lipca 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku 3 lat wydane na podstawie art. 8 a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567)ograniczającymi liczbę miejsc w przedszkolach, w porozumieniu z Organem Prowadzącym Przedszkole Samorządowe w Stroniu, Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Stroniu zawiadamia rodziców dzieci zapisanych do placówki, że w związku z wprowadzeniem procedur przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa i choroby COVID-19, placówka od 01.09.2020 r. dysponuje następującą liczbą miejsc dla dzieci:

 • miejsca dla dzieci w grupie trzylatków: 12
 • miejsca dla dzieci w grupie czterolatków: 19
 • miejsca dla dzieci grupie pięciolatków: 18
 • miejsca dla dzieci w grupie sześciolatków: 25

Do dnia 27 sierpnia 2020 r. proszę potwierdzić, że nadal zamierzają Państwo posyłać dziecko do przedszkola od 01.09.2020r. Druk potwierdzenia do pobrania w placówce. /załącznik nr 1./ Równocześnie informuję, że zgłoszenia dzieci podlegają  procesowi rekrutacji.

I. Kryteria rekrutacji do przedszkola wynikające z wprowadzenia procedur przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa i choroby COVID-19:

 1. Potwierdzenie przez rodziców chęci udziału w zajęciach przedszkolnych.
 2. Dzieci, które ukończyły 3 roku życia.
 3. Dzieci zamieszkałe w Stroniu i Leśnicy.
 4. Oboje rodzice pracujący.
 5. Możliwa opieka nad dzieckiem sprawowana przez osobę dorosłą mieszkającą we wspólnym gospodarstwie domowym.

II. Powołanie komisji do spraw oceny spełnienia kryteriów

III. W sytuacji spełnienia kryteriów przez większą liczbę dzieci, komisja przeprowadza losowanie.

Rekrutacja do placówki zostanie przeprowadzona w dniu 28 sierpnia 2020r. na podstawie deklaracji rodziców złożonych w przedszkolu do dnia 27 sierpnia 2020r. Komisja rekrutacyjna opublikuje wykaz dzieci przyjętych do przedszkola /profil Fb ZSP w Stroniu, wywieszenie listy przy wejściu do budynku szkoły/ w dniu 28 sierpnia 2020r.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Stroniu

(-) Małgorzata Ryś

Do pobrania - Deklaracja potwierdzająca zapisanie dziecka do przedszkola - w formacie *.docx

Komunikat Dyrektora Przedszkola w Stryszowie

Stryszów, dnia 25.08.2020 r.

Komunikat

W związku z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 2 lipca 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku 3 lat wydane na podstawie art. 8 a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567) ograniczającymi liczbę miejsc w przedszkolach, w porozumieniu z Organem Prowadzącym Przedszkole Samorządowe w Stryszowie, Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Stryszowie zawiadamia rodziców dzieci zapisanych do placówki, że w związku z wprowadzeniem procedur przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa i choroby COVID-19, placówka od 01.09.2020 r. dysponuje następującą liczbą miejsc dla dzieci:

 • miejsca dla dzieci w grupie maluchów: 12
 • miejsca dla dzieci w grupie średniaków: 12
 • miejsca dla dzieci w grupie sześciolatków: 22

Do dnia 27 sierpnia 2020 r. proszę potwierdzić, że nadal zamierzają Państwo posyłać dziecko do przedszkola od 01.09.2020r. Druk potwierdzenia do pobrania w placówce. /załącznik nr 1./ Równocześnie informuję, że zgłoszenia dzieci podlegają  procesowi rekrutacji.

I. Kryteria rekrutacji do przedszkola wynikające z wprowadzenia procedur przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa i choroby COVID-19:

 1. Potwierdzenie przez rodziców chęci udziału w zajęciach przedszkolnych.
 2. Dzieci w wieku powyżej 3 roku życia.
 3. Dzieci zamieszkałe w Stryszowie.
 4. Oboje rodzice pracujący.
 5. Możliwa opieka nad dzieckiem sprawowana przez osobę dorosłą mieszkającą we wspólnym gospodarstwie domowym.

II. Powołanie komisji do spraw oceny spełnienia kryteriów

III. W sytuacji spełnienia kryteriów przez większą liczbę dzieci, komisja przeprowadza losowanie.

Rekrutacja do placówki zostanie przeprowadzona w dniu 28 sierpnia 2020r. na podstawie deklaracji rodziców złożonych w przedszkolu do dnia 27 sierpnia 2020r. Komisja rekrutacyjna opublikuje wykaz dzieci przyjętych do przedszkola /profil Fb ZSP w Stryszowie, wywieszenie listy przy wejściu do budynku szkoły/ w dniu 28 sierpnia 2020r.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Stryszowie

(-) Barbara Bruzda

 

Do pobrania Deklaracja potwierdzająca zapisanie dziecka do przedszkola - w formacie *.docx

 

 

Stypendium Szkolne

Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Stryszowie z/s w Stroniu informuje, że od 1 września można składać wnioski na stypendium szkolne! Kryterium dochodowe na 1-go członka rodziny wynosi 528 zł. netto Wnioski należy składać do 15 września 2020 r. Druki wniosków można pobrać w COPO w Stroniu oraz we wszystkich szkołach na terenie naszej gminy. Informacje pod numerem telefonu 33 8 797 494

Załączniki: Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 

STYPENDIUM SZKOLNE 2020/2021 

Wnioski o stypendium szkolne można składać od 1 września 2020r. 

Stypendium szkolne jest przyznawane dla uczniów, którzy zamieszkują na trenie Gminy Stryszów! 

Podstawa prawna:
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.Dz.U. z 2020 poz. 1327 z 31.07.2020r.) 

Kto może otrzymać?
Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

 • Uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych -do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004. o pomocy społecznej Dz. U. z 2019 r., poz. 1507).

Składający wniosek: rodzice albo pełnoletni uczeń lub odpowiednio dyrektor szkoły, kolegium lub ośrodka dla uczniów niepełnosprawnych.

Miejsce składania wniosku: Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Stryszowie z/s w Stroniu, budynek Szkoły Podstawowej w Stroniu.

Termin składania wniosków :
- dla uczniów szkół do 15 września 2020 r.
- dla słuchaczy kolegiów do 15 października 2020 r.

Wymagane dokumenty które należy złożyć do wniosku:
1) zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o uzyskanych dochodach ( za miesiąc sierpień 2020r.)
2) zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy - (miesięczny dochód z hektara przeliczeniowego przyjmuje się w wysokości 308 zł );
3) zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o pobranych świadczeniach z wyjątkiem tzw. "jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego";
4) zaświadczenie lub decyzje z urzędu pracy o rejestracji jako osoba bezrobotna i o wysokości pobieranego zasiłku (netto);
5) decyzja o przyznaniu renty lub emerytury albo dowód otrzymania renty, emerytury lub innego świadczenia z ubezpieczenia społecznego;
6) postanowienia sądu lub inny dokument o zasądzonych alimentach;
7) osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych przedkłada zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego lub oświadczenie zawierające informacje o wysokości:
• przychodu
• kosztów uzyskania przychodu,
• dochodów innych niż działalność gospodarcza,
• odliczonych składek na ubezpieczenia społeczne
• należnych zaliczek na podatek dochodowy,
• odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej (1/12) lub nie złożył deklaracji miesięcznej podatkowej (PIT-5), to przedkłada zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o informacji j. w. lecz za poprzedni rok kalendarzowy oraz ilość miesięcy w których podatnik prowadził działalność gospodarczą.
8) W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym (ryczałt, karta podatkowa) - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;

Załączniki:

OGŁOSZENIE ZASIŁEK SZKOLNY

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy złożyć w Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Stryszowie z/s w Stroniu w terminie NIE DŁUŻSZYM NIŻ DWA MIESIĄCE OD DNIA WYSTĄPIENIA ZDARZENIA UZASADNIAJĄCEGO PRZYZNANIE TEGO ZASIŁKU.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Ponadto warunkiem otrzymania zasiłku szkolnego jest zamieszkanie na terenie Gminy Stryszów.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe - 12 sierpnia 2020

LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe

I moduł

„Jak pozyskać dotację z Unii Europejskiej? Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów”

II moduł

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, realizacja i rozliczenie projektów! 

w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez

LGD „Gościniec 4 żywiołów.

Zakrzów - 12.08.2020 r.

godz. 16:00 w biurze LGD Gościniec 4 żywiołów

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec
4 żywiołów”, którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów” w ramach PROW 2014-2020, min. przedsiębiorców indywidualnych, firmy z regionu, Zrzeszenia Przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli jst oraz grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.

Podczas spotkania omawiane będą min.

- cele i założenia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020,

- przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej, procedura naborów wniosków, oceny i wyboru operacji.

- realizacja projektów w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów”.

Przedstawione zostaną rodzaje operacji oraz ogólne założenia programu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Po spotkaniu zapraszamy na indywidualne doradztwo w sprawie planowanych naborów wniosków, możliwa będzie także konsultacja opracowywanych przez beneficjentów wniosków oraz weryfikacja koniecznych załączników.

Informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 33/843 62 18

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Spotkania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

77. Tour de Pologne w Gminie Stryszów - 9 lipca 2020 (niedziela)

W najbliższą niedzielę rozegrany zostanie piąty etap 77.Tour de Pologne. Kolarze wystartują z Zakopanego, by po 188 km wjechać na metę w Krakowie. Miejscowości gminy Stryszów znalazły się na trasie wyścigu Tour de Pologne

Orientacyjne czasy przejazdu przez Gminę Stryszów w godz. -16:40- 17:00. Trasa przebiegnie przez:

 • Leśnicę
 • Stronie
 • Zakrzów

9 sierpnia w godz. 16:.00 do 17.30 przewidywane będą utrudnienia, na trasie przejazdu wyścigu kolarskiego drogi zostaną zablokowane. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń wydawanych przez policjantów, strażaków i inne osoby uczestniczące w zabezpieczeniu wyścigu kolarskiego. Prosimy zwracać uwagę na oznakowanie dróg

Szczegółowe informacje o wyścigu na stronie organizatora https://www.tourdepologne.pl

Mapa 5 etapu wyścigu Tour de Pologne

 

 

 

Informacja Wójta Gminy Stryszów dot. Wodociągu Stryszów Wajdówka

Zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach z dnia 03.08.2020 r. Wójt Gminy Stryszów informuje mieszkańców sołectwa STRYSZÓW o braku przydatności wody do spożycia z lokalnego, prywatnego wodociągu Wajdówka (przysiółki: Ligoczyzna, Dział, Wajdówka).

Zakaz spożywania wody z tego ujęcia obowiązuje do odwołania.

W związku z tym, codziennie od dnia 03.08.br. w godzinach dopołudniowych pod posesję nr 407 w Stryszowie zostanie podstawiona beczka z wodą zdatną do spożycia, z której będzie możliwość poboru wody w godz. od 8 do 18. Wodę zdatną do picia można również pobierać w Stryszowskim Przedsiębiorstwie Wodociągowo-Kanalizacyjnym „Środowisko” w Stryszowie w godzinach od 7 do 15. Stryszów, 03.08.2020 r.

Sekretarz Gminy

(-) mgr Wacław Radoń

Akustyczny sygnał alarmowy - 1 sierpnia 2020

W ramach wojewódzkiego treningu systemu alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 2020 r., o godz. 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (odwołanie alarmu - ciągły dźwięk w okresie trzech minut) emitowany przez syreny

Zamknięcie drogi - do kościoła w Zakrzowie

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp.z.o.o. informuje że w dniach 22-23.07.2020 (środa,czwartek) od 7.30 do 17.00 droga gminna Do Kościoła w Zakrzowie będzie zamknięta.

Wykonywana będzie nawierzchnia asfaltowa.
Za utrudnienia przepraszamy

Pozyskaj dofinansowanie w LGD Gościniec 4 żywiołów !

Logo LGD 4 Żywioły

LGD „Gościniec 4 żywiołów” w okresie 2016 – 2022 przyznaje środki unijne z programu LEADER 2014 – 2020 min. dla mieszkańców, przedsiębiorców i stowarzyszeń z gmin: Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzydowska.
Zgodnie z aktualnym harmonogramem planowane są nabory wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przewidziany jest szereg działań z których mogą skorzystać osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz JST.
 
Jeszcze w 2020 r. będą ogłoszone nabory na na realizację zaplanowanych działań i zadań.
 
Wnioski składać będzie można w Lokalnej Grupie Działania „Gościniec 4 żywiołów”. Muszą być zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” na lata 2016 – 2022 wybierane są przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji. Po zakończeniu procedury oceny przez LGD i uzyskaniu pozytywnej oceny przez ZW w zakresie przeprowadzonego naboru następuje podpisanie umowy.
 
Pomoc w ramach programu jest przyznawana na operacje w zakresie:
▪ wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
▪ rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR przez;
▪ wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR
▪ rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk;
▪ zachowania dziedzictwa lokalnego;
▪ rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
▪ promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
W biurze LGD Gościniec 4 żywiołów prowadzone są bezpłatne konsultacje dotyczące pozyskania dotacji. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu i zapraszamy do współpracy!
tel./fax (33) 843 62 18 e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Lokalna Grupa Działania Gościniec 4 Żywiołów - kolejne nabory

Logo LGD 4 ŻywiołyStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościniec 4 żywiołów w drugiej połowie roku 2020 planuje ogłosić kolejne nabory na realizację zaplanowanych działań oraz przedsięwzięć.

Wnioski będzie można składać na realizację Grantów:

PRZED. I.1.1 Organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z zasobami i walorami przyrodn – kulturow. obszaru LGD –  50 000,00

PRZED. I.2.1 Działania na rzecz integracji międzypokol. oraz integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych –50 000,00

PRZED. II.1.3 Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez "małe projekty".

Oraz na realizacje działań związanych z rozwojem rekreacyjno– turystycznym:

PRZED. II.1.4 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej – 280 733,86 zł.

PRZED. II.1.5 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej – 98 580,20 zł.

Aby otrzymać dotacje projekt musi być zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów”. Ocena projektu dokonywana jest przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji – lokalne kryteria wyboru projektów oraz wszystkie potrzebne dokumenty dostępne są na naszej stronie internetowejwww.gosciniec4zywiolow.pl.

Wszystkich zainteresowanych naborami już dziś zapraszamy do kontaktu z biurem LGD w sprawie przygotowania, konsultacji wniosków i omówienia zasad oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru projektów.

W celu bezpłatnych konsultacji dotyczących pozyskania dotacji jesteśmy do Państwa dyspozycji zarówno drogą mailową:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  jak i telefoniczną:

Kierownik biura Renata Bukowska 662147884,

Specjalista ds. zarządzania środami unijnymi PROW Ewa Frosztęga 513147582

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu i zapraszamy do współpracy!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Spotkania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Szkolenie LGD - 10 czerwca 2020

LGD „Gościniec 4 żywiołów”  zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe połączone z warsztatami

„Pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej, przygotowanie, realizacja i rozliczenie projektów! w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów”

10.06.2020 r. godz. 16:00
w biurze LGD Gościniec 4 Żywiołów, Zakrzów 175

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec
4 żywiołów”, którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów” w ramach PROW 2014-2020, min: przedsiębiorców indywidualnych, firmy z regionu, Zrzeszenia Przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli JST oraz grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.


Podczas spotkania przedstawione zostaną informację na temat planowanych naborów, warunków udzielania wsparcia oraz obowiązujących kryteriów wyboru operacji. Ponadto uczestnicy zapoznają się z aktualną dokumentacja konkursową oraz formularzami wniosków o płatność, możliwa będzie także konsultacja opracowywanych przez beneficjentów wniosków oraz weryfikacja koniecznych załączników.

Przedstawione zostaną rodzaje operacji oraz ogólne założenia programu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.


Ze względu na aktualną sytuację spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19) w Polsce podczas spotkania będą zachowane wszystkie zalecenia i ostrożności, prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w wybranym szkoleniu telefonicznie lub drogą elektroniczną.


Pomoc można również uzyskać poprzez kontakt telefoniczny tel. 33/843 62 18
i mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Spotkania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ogłoszenie

Z uwagi na szkolenie wewnętrzne pracowników urzędu, w dniu 15.06.2020 r. (poniedziałek) Urząd Gminy w Stryszowie będzie czynny do godziny 13.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Wójt Gminy Stryszów

(-) Szymon Duman

Debata - Raport o stanie Gminy Stryszów za rok 2019

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), Wójt Gminy Stryszów przedstawia Radzie Gminy Raport o stanie gminy za rok poprzedni.

Niniejszy raport podsumowuje działalność Wójta Gminy Stryszów w roku 2019, w szczególności:

 • realizację uchwał Rady Gminy w Stryszowie,
 • realizację polityk, programów, projektów i strategii,
 • część analityczną dokumentu obejmującą następujące obszary: 
  finanse gminy, mieszkańcy gminy, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, działalność inwestycyjna, gospodarka komunalna, planowanie przestrzenne, współpraca z organizacjami pozarządowymi, projekty społeczne, oświata, gospodarka odpadami, kultura, biblioteki, zabytki .

Przedmiotowy Raport został opracowany przy udziale pracowników Urzędu Gminy oraz pozostałych jednostek gminnych.

Dziękuję wszystkim zaangażowanym osobom za sprawne i merytoryczne przygotowanie informacji, które stanowią podstawę tego raportu.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
Zgłoszenia do udziału w debacie nad "Raportem o stanie Gminy Stryszów w roku 2019" należy składać w biurze obsługi Rady Gminy w Stryszowie , budynek Urzędu Gminy, pokój nr 4 na parterze.

Termin składania zgłoszeń: do dnia 25 czerwca 2020 r. do godziny 15.30

 

Wójt Gminy Stryszów
/-/ Szymon Duman

Bezpośredni link do raportu o stanie Gminy Stryszów za rok 2019

Druk zgłoszenia osoby, która chce zabrać głos w debacie nad Raportem Wójta w formacie *.doc

LGD „Gościniec 4 żywiołów” - spotkanie informacyjno- szkoleniowe - 27 maja 2020

LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe

połączone z warsztatami „Pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej, przygotowanie, realizacja i rozliczenie projektów! w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez
LGD „Gościniec 4 żywiołów” 

27.05.2020 r. godz. 16:00 w biurze LGD Gościniec 4 Żywiołów, Zakrzów 175

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów”, którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów” w ramach PROW 2014-2020, min: przedsiębiorców indywidualnych, firmy z regionu, Zrzeszenia Przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli JST oraz grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.

Podczas spotkania przedstawione zostaną informację na temat planowanych naborów, warunków udzielania wsparcia oraz obowiązujących kryteriów wyboru operacji. Ponadto uczestnicy zapoznają się z aktualną dokumentacja konkursową oraz formularzami wniosków o płatność, możliwa będzie także konsultacja opracowywanych przez beneficjentów wniosków oraz weryfikacja koniecznych załączników.

Przedstawione zostaną rodzaje operacji oraz ogólne założenia programu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Ze względu na aktualną sytuację spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19) w Polsce podczas spotkania będą zachowane wszystkie zalecenia i ostrożności, prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w wybranym szkoleniu telefonicznie lub drogą elektroniczną. 

Pomoc można również uzyskać poprzez kontakt telefoniczny tel. 33/843 62 18 i mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Spotkania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

ARiMR otwiera biura powiatowe – 18 maja 2020 r.

Urząd Gminy Stryszów informuje, że 18 maja 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otworzy swoje placówki powiatowe oraz oddziały regionalne. W ramach odmrażania gospodarki oraz z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa w pierwszej kolejności rolnicy będą mogli załatwić sprawy związane z rejestracją zwierząt, wnioskami inwestycyjnymi oraz działaniami premiowymi. Swoją działalność w standardowym trybie wznawiają również Biura Wsparcia Inwestycyjnego i Biura Działań Premiowych w oddziałach regionalnych ARiMR.
Niezmiennie, utrzymana zostaje również możliwość złożenia dokumentów za pośrednictwem skrzynek pocztowych, znajdujących się przy placówkach ARiMR.

Dane teleadresowe:

Biuro powiatowe Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Wadowicach:
34-100 Wadowice
ul. Mickiewicza 36
Wydział IRZ tel. 33/ 842 77 62
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Wsparcia Inwestycyjnego
Wydział ds.Wdrożeń tel. 12/ 629 80 71
Wydział ds. Autoryzacji tel. 12/ 629 81 77
Kierownik tel. 12/629 81 63

Biuro Działań Premiowych
Wydział tel. 12/629 81 63
Kierownik tel. 12/629 81 08

LGD „Gościniec 4 żywiołów” ogłosił nabory wniosków

Logo LGD 4 Żywioły

05.2020 LGD „Gościniec 4 żywiołów” ogłosił nabory wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 27.05.2020 do 15.06.2020.

Loga sponsorów

 

 

Zakres tematyczny planowanych naborów:

NABÓR NR 1/2020 Przedsięwzięcie: Podejmowanie działalności gospodarczej.

NABÓR NR 2/2020 Przedsięwzięcie: Rozwój działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej.

NABÓR NR 3/2020 Przedsięwzięcie: Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki.

Wskaźniki produktu:

NABÓR NR 4/2020 Przedsięwzięcie: Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki.

NABÓR NR 5/2020 Przedsięwzięcie: Rozwój działalności gospodarczej.

Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się na stronie internetowej lgd.gosciniec4zywiolow.pl w zakładce DOTACJE PROW 2014-2020/ NABORY WNIOSKÓW
Ogłoszenia naborów: http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=371

Aby otrzymać dotacje projekt musi być zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” na lata 2016 – 2022. Ocena projektu dokonywana jest przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji – lokalne kryteria wyboru projektów dostępne są na naszej stronie internetowej.

Strategia Rozwoju Lokalnego - http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=304

Lokalne kryteria wyboru projektów -http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=378


Wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem po środki w ramach ogłoszonych naborów proszone są o kontakt z biurem LGD w sprawie konsultacji wniosków i omówienia zasad oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru projektów.


W związku z ogłoszonymi w terminie od 27.05.2020 do 15.06.2020 naborami wniosków nr 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 20114 – 2020  zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania fiszek projektowych na następujące działania:
NABÓR NR 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej
NABÓR NR 2/2020 Rozwój działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej.
NABÓR NR 3/2020 Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki.
NABÓR NR 4/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki.
NABÓR NR 5/2020 Rozwój działalności gospodarczej.

Fiszki należy składać w terminie od 13.05.20 do 19.05.2020
- w wersji papierowej w biurze LGD w Zakrzowie, Zakrzów 175 w godzinach od 9:00 do 15:00, lub
- mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Fiszka składana zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej powinna być podpisana, fiszka składana elektronicznie, powinna być podpisana i przesłana w formie skanu.
Fiszka projektowa nie jest podstawą do oceny wniosku, zawiera podstawowe informacje dotyczące składanego projektu. Przy ocenie czy fiszka dotyczy danego wniosku brany jest pod uwagę beneficjent i wskazany zakres lub cel operacji, a nie tytuł operacji czy wysokość wnioskowanej kwoty.
Każdy beneficjent, który złoży poprawnie wypełnioną fiszkę uzyska dodatkowy punkt podczas oceny projektu - zgodnie z Lokalnymi kryteriami wyboru projektów LGD "Gościniec 4 żywiołów".


FISZKA_PROJEKTOWA2, 3, 5 2020 Rozwoj

FISZKA_PROJEKTOWA_1,4 2020_Premia

 

Bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe połączone z warsztatami

Logo LGD 4 Żywioły

LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe połączone z warsztatami  

„Pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej, przygotowanie, realizacja i rozliczenie projektów! w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów”

13.05.2020 r. godz. 16:00 w biurze LGD Gościniec 4 Żywiołów, Zakrzów 175

  
Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów”, którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów” w ramach PROW 2014-2020, min: przedsiębiorców indywidualnych, firmy z regionu, Zrzeszenia przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli JST oraz grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.
 
Podczas spotkania przedstawione zostaną informację na temat planowanych naborów, warunków udzielania wsparcia oraz obowiązujących kryteriów wyboru operacji. Ponadto uczestnicy zapoznają się z aktualną dokumentacja konkursową oraz formularzami wniosków o płatność, możliwa będzie także konsultacja opracowywanych przez beneficjentów wniosków oraz weryfikacja koniecznych załączników.
Przedstawione zostaną rodzaje operacji oraz ogólne założenia programu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.
 

Ze względu na aktualną sytuację spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19) w Polsce podczas spotkania będą zachowane wszystkie zalecenia i ostrożności, prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w wybranym szkoleniu telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Pomoc można również uzyskać poprzez kontakt telefoniczny tel. 33/843 62 18  i mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Spotkania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

#AkademiaCzystegoPowietrza

Szanowni instalatorzy kotłów i fachowcy z branży OZE z terenu gminy Stryszów!

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w cyklu webinariów pod nazwą #AkademiaCzystegoPowietrza organizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej, Ministerstwo Klimatu i Polski Alarm Smogowy.

Pierwsze szkolenie odbędzie się 11 maja br. roku w poniedziałek o godzinie 12.00, na którym zostanie zaprezentowana nowa uproszczona wersja programu „Czyste Powietrze”. W celu uczestnictwa w ww. szkoleniu konieczna jest rejestracja na stronie: http://nfosigw.gov.pl/formularze/. Liczba miejsc jest jednak ograniczona, dlatego zgłoszenia należy dokonać możliwie jak najszybciej.

Drugie szkolenie poprowadzi Paweł Lachman z PORT PC. Szkolenie zaplanowano tydzień później tj. 18 maja br. o 12.00. Tematyka szkolenia dotyczyć będzie m.in.: warunków technicznych, kart produktów, etykiet energetycznych urządzeń grzewczych i wentylacyjnych, a także uchwał antysmogowych w kontekście programu „Czyste Powietrze”.

Ogółem zaplanowano kilkanaście webinariów o zróżnicowanej tematyce, które będą trwać aż do lipca. Każdy webinar wymaga osobnego zgłoszenia.

Informujemy, że nagrania z przebiegu webinarium dostępne będą w późniejszym terminie na kanale NFOŚiGW na YouTube.

Raport o stanie Gminy Stryszów za rok 2019

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy raport o stanie Gminy Stryszów w roku 2019.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim. 

W debacie nad raportem mogą zabierać głos radni gminy oraz mieszkańcy gminy. 

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć Przewodniczącemu Rady Gminy w Stryszowie pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada Gminy postanowi o zwiększeniu tej liczby. 

Sesja, na której odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy Stryszów, planowana jest na 26 maja 2020 roku. W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 25 maja 2020 roku do godziny 16.00 w biurze obsługi Rady Gminy, w budynku Urzędu Gminy Stryszów nr 149.

Przedszkola dalej zamknięte

Szanowni Mieszkańcy 

Przedszkola oraz oddziały przedszkolne na terenie Gminy Stryszów pozostaną jeszcze zamknięte. 
Decyzja ta została podjęta po konsultacji z Dyrektorami placówek przedszkolnych oraz Panią Kierownik COPO w kontekście wymogów wdrożenia odpowiednich procedur sanitarno-epidemiologicznych. 

W ubiegłym tygodniu Dyrektorzy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zwrócili się do rodziców z prośbą o wyrażenie deklaracji chęci posłania dzieci do przedszkola, deklaracje te przedstawiają się następująco:

 • PS Stronie - 5 dzieci
 • Oddział Przedszkolny Zakrzów - 3 dzieci
 • PS Stryszów - 4 dzieci
 • Oddział Przedszkolny Dąbrówka - 6 dzieci
 • Oddział Przedszkolny Łękawica - 1 dziecko

Decyzja została podjęta również w oparciu o utrzymującą się na wysokim poziomie ilość osób przebywających w kwarantannie domowej, w naszej gminie jest to 23 osoby (stan na 04.05.2020 r.).

10 kwietnia 2020

Wójt Gminy Stryszów uprzejmie informuje, że w dniu 10 kwietnia 2020 (Wielki Piątek) Urząd Gminy Stryszów będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

15 rocznica śmierci Jana Pawła II

2 kwietnia o godzinie 21:37 sygnałem ciągłym trwającym jedną minutę wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Stryszów uczczą piętnastą rocznicę śmierci Jana Pawła II.

Sesja Rady Gminy odwołana

Stryszów, dnia 24 marca 2020 roku

ZAWIADOMIENIE 

Z powodu dynamicznie rozwijającej się sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w związku z ogłoszeniem przez Premiera Mateusza Morawieckiego wprowadzenia rozporządzenia dotyczącego zakazu zgromadzeń powyżej dwóch osób, uprzejmie informuję, że posiedzenie XVI sesji Rady Gminy w Stryszowie zaplanowanej na dzień 25 marca 2020 roku zostaje ODWOŁANE.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

(-) Magdalena Adamczyk

 

Informacja - zaprzestanie bezpośredniej obsługi mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy,

w trosce o bezpieczeństwo od wtorku (tj. 17.03.2020 r.) aż do odwołania zaprzestajemy bezpośredniej obsługi mieszkańców przez pracowników Urzędy Gminy w Stryszowie. Podjąłem taką decyzję kierując się odpowiedzialnością za zdrowie Wasze oraz Waszych Rodzin. Dziękuję za zrozumienie tej wyjątkowej sytuacji i przepraszam za wszelkie utrudnienia.

▶️ Do Państwa dyspozycji pozostają następujące dane kontaktowe:
adres urzędu: 34-146 Stryszów 149
platforma e-PUAP: http://stryszow.pl/urzad-gminy/e-puap
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
nr telefonu: 33 879 74 12

▶️ Bezpośredni kontakt z pracownikami Urzędu będzie możliwy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym bądź mailowym.

▶️ Informujemy mieszkańców, że w godzinach pracy urzędu, na zewnątrz przed budynkiem zostanie udostępniona skrzynka, w której można będzie umieszczać wnioski lub inne pilne dokumenty.

Wójt Gminy Stryszów
(-) Szymon Duman

INFORMACJA - SPW-K ŚRODOWISKO

Czerwone tło z białym notesem symbolizujące ważne ogłoszenieW związku z koronawirusem COVID - 19 informujemy, iż SPW-K ŚRODOWISKO w Stryszowie od dnia 16 marca 2020 będzie nieczynnedla osób z zewnątrz. 

Informujemy również, że pracownicy SPW-K ŚRODOWISKO - Inkasenci - nie będą dokonywać odczytów wodomierzy u Odbiorców w okresie od 16.03.2020 r. do odwołania. Rozliczenie za zużytą wodę i odprowadzone ścieki nastąpi na podstawie odczytów szacunkowych wyliczonych według zużycia w poprzednich miesiącach. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość podania stanu wodomierza telefonicznie w godzinach pracy zakładu lub poprzez pocztę elektroniczną.

Odczyt z wodomierzy proszę o przekazywanie w formie telefonicznej bezpośrednio do inkasentów: 

 • Stronie Zakrzów-Dąbrówka: Marek Radwan tel: 510 120 568
 • Stryszów i Łękawica: Krzysztof Krystian tel: 500 293 846.

 W pozostałych sprawach Spółka zaleca kontakt telefoniczny 510-120-566, 510-120-567 bądź mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

W trosce o zdrowie Klientów i pracowników Spółki powyższe działania prewencyjne obowiązują do odwołania. Za niedogodności serdecznie przepraszamy.

Korzystaj z pelnego funkcjonalnego internetowego edytora HTML, aby utworzyc artykuly internetowe, aby zapewnic bezplatna tresc!

INFORMACJA - 16 marca dzień wewnętrzny w Urzędzie Gminy Stryszów

W związku z koronawirusem COVID - 19 informujemy, iż 16.03. br. (tj. poniedziałek) będzie dniem wewnętrznym Urzędu Gminy w Stryszowie. W zakresie obsługi Mieszkańców Urząd Gminy w Stryszowie będzie nieczynny

W sprawach najpilniejszej kategorii, prosimy o kontakt pod następującymi numerami telefonów:

➡️ (33) 8797412,

➡️ 517 017 232, 

➡️ 509 254 931.

Do tej pory na terenie naszej Gminy nie odnotowano żadnego przypadku zarażenia koronawirusem - potwierdziła to Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemilogiczna w Wadowicach.

Apel do mieszkańców

Ręka trzymająca głośnik symbolizująca ważne ogłoszenie

Szanowni mieszkańcy!

Do tej pory na terenie naszej Gminy nie odnotowano żadnego przypadku zarażenia koronawirusem - potwierdziła to Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemilogiczna w Wadowicach. Mając jednak na uwadze stan podwyższonej gotowości i decyzje Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo, wprowadzamy zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Stryszowie i wielu placówek na terenie naszej Gminy.

Ograniczona zostaje działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu oraz wszystkich Bibliotek Gminnych, zawieszona zostaje działalność klubów sportowych LKS Żarek Stronie i LKS Chełm Stryszów.

Wizyty w Urzędzie Gminy w Stryszowie proszę ograniczyć do minimum i jeśli to możliwe sprawy załatwiać telefonicznie, bądź, jeśli nie jest to pilne w późniejszym terminie.

Szczególną troską musimy otoczyć seniorów. Seniorzy to grupa o podwyższonym ryzyku zachorowania, dlatego zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, apeluję o powstrzymanie się od grupowych spotkań. Zwracam się również do wszystkich organizatorów, stowarzyszeń i grup działających na rzecz seniorów w naszej gminie o nie organizowanie spotkań.

Bardzo ważne jest, aby wszystkie osoby, powracające z rejonów szczególnie zagrożonych koronawirusem, które nie mają objawów chorobowych, podlegały kwarantannie domowej – standardowo 14 dni, maksymalnie 21 dni. Osoba, która wróciła z podróży, powinna powiadomić o tym fakcie nie tylko pracodawcę, ale także bezpośrednio Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Numer alarmowy 698-926-976.

Służby są w pełnej gotowości, by reagować w sytuacji podwyższonego zagrożenia, jednakże dużo zależy od tego, jak my sami będziemy podchodzić do zaistniałych okoliczności.

Z poważaniem

(-) Wójt Gminy

Szymon Duman

INFORMACJA - SPW-K Środowisko

Stryszów, dn. 12.03.2020r.

INFORMACJA

W związku z wieloma potwierdzonymi przypadkami koronawirusa w Polsce Spółka SPW-K Środowisko w Stryszowie prosi o ograniczenie wizyt w Spółce do spraw niezbędnych.

Odczyt z wodomierzy proszę o przekazywanie w formie telefonicznej bezpośrednio do inkasentów:

 • Stronie Zakrzów-Dąbrówka: Marek Radwan tel: 510 120 568
 • Stryszów i Łękawica: Krzysztof Krystian tel: 500 293 846.

W pozostałych sprawach Spółka zaleca kontakt telefoniczny 510-120-567, bądź mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

INFORMACJA

Urząd Gminy Stryszów informuje, iż w piątek 13 marca br. w godzinach od 8.00 do 13.30 nastąpi planowana przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej do budynku Urzędu Gminy.

W związku z powyższym przepraszamy  za powstałe utrudnienia w zakresie  załatwiania spraw urzędowych. 

Sekretarz Gminy
(-) Wacław Radoń

Zebrania wiejskie odwołane

Obserwując rozwój zakażeń koronawirusem w Polsce, Wójt Gminy Stryszów podjął decyzję o odwołaniu Zebrań Wiejskich, które w najbliższym czasie miały się odbyć w Dąbrówce, Stroniu, Leśnicy oraz Zakrzowie.

O nowych terminach zostaniecie Państwo poinformowani.