Kapliczki

  • Drukuj

Kapliczki przydrożne i śródpolne znajdujące się na terenie Gminy Stryszów miewają urzekającą urodę i na dobre wpisały się w nasz lokalny krajobraz. Stanowią one element Ekomuzeum Stryszów – Szlak Przydrożnej Modlitwy. Ze względu na walory artystyczne, historyczne oraz kulturowe, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 22.07.2011r. dwie kapliczki z terenu naszej gminy zostały wpisane do rejestru zabytków województwa małopolskiego. Pierwsza z nich to kapliczka kamienna  z 1769 r. z figurą św. Onufrego zlokalizowana w Stroniu na Kamionce, druga natomiast to kamienna kapliczka przydrożna z 1836 r. z figurą Matki Bożej Niepokalanie Poczętej położona jest w Stryszowie.

Rzeźba św. Onufrego przedstawia klęcząca postać nagiego pustelnika z długą brodą osłaniającą ciało. Figura została wykonana z piaskowca i zlokalizowana jest przy szlaku pielgrzymkowym biegnącym do kalwaryjskiego Sanktuarium. Św. Onufry stanowi nieodzowny element symboli Gminy Stryszów.

   Natomiast kapliczka Matki Bożej Niepokalanie poczętej znajduje się w centrum wsi Stryszów przy drodze prowadzącej do kościoła. Jest to figura o cechach barokowo-ludowych, należy do kręgu figur ludowych ustawianych w XVIII i XIX w. przy drogach wiejskich.