Dożynki Gminne - STRONIE 2011

  • Drukuj

Dożynki w Gminie Stryszów - STRONIE 2011 /04.09.2011 r./

W tym roku gminne uroczystości dożynkowe zorganizowano w znanym z zamiłowania do śpiewu i zabawy sołectwie Stronie. Stronianie i tym razem nie zawiedli, przygotowując  wyjątkowo udane dożynki. Dopisała również pogoda dzięki czemu cała społeczność Gminy Stryszów podziękowała za udane plony w radosnej i gorącej atmosferze. W skwarne południe uczestnicy dożynek uformowali pod Urzędem Gminy barwny korowód furmanek i traktorów, który konwojowany przez druhów z OSP ruszył do kaplicy w Stroniu. Piękne strońskie głosy zabrzmiały już w czasie nabożeństwa, które odprawił proboszcz parafii w Zakrzowie ks. Krzysztof Kopeć oraz wikariusz ks. Jarosław Warzecha. Po Mszy św. przy dźwiękach orkiestry strażackiej z OSP w Łękawicy przemaszerowano na plac przed OSP Stronie.  Na estradzie wójt gminy Jan Wacławski oraz  starosta i starościna dożynek: Jan i Maria Gębalowie podzielili bochen chleba upieczony z tegorocznej mąki. Następnie pokarmem tym, zgodnie z tradycją, poczęstowano wszystkich uczestników święta plonów.

    

W swoim wystąpieniu wójt gminy Jan Wacławski podkreślił trud rolniczej pracy - pomimo XXI wieku wykonywanej zawsze w pocie czoła. To od Was zależy bezpieczeństwo żywnościowe i egzystencja ludzi. Pomimo kiepskiej pogody, ciągłych opadów deszczu udało się Wam rolnikom zebrać owocne plony i płody ziemi. Dzięki Wam na naszych stołach mamy chleb. Oby starczyło go dla wszystkich rodzin w naszej gminie i w Polsce. Niech ten chleb, będący symbolem  dożynek będzie zawsze dzielony sprawiedliwie.

Wójt następnie wskazał na zmiany zachodzące na obszarze wspólnoty samorządowej Małej Ojczyzny Gminy Stryszów. Mówił o wyzwaniach, które stoją przed współczesnymi Rolnikami. Zmienia się charakter naszych wiosek – z typowo rolniczych na turystyczne, związane to jest z nadchodzącym zakończeniem budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba. Rolnicy powinni przestawić profil swoich gospodarstw na ekologiczny i agroturystyczny, gdyż odwiedzający Nas turyści będą chcieli zjeść zdrową staropolską żywność, bardziej smakowitą i autentyczną niż wielu innych narodów Europy.


W trakcie uroczystości dożynkowych  Jan Wacławski otrzymał Odznakę Honorową „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ”. Nagrodę wręczył Poseł RP Tadeusz Arkit. Odznaka jest przyznawana osobom wyróżniającym się w upowszechnianiu i ochronie polskiej kultury. Decyzję o jej przyznaniu podejmuje Minister Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. Wyróżnienie jest symbolicznym dowodem uznania ze strony władz państwowych dla ludzi, którzy chronią skarby kultury polskiej i pielęgnują nasze dziedzictwo narodowe poprzez szereg konkretnych inicjatyw. W przypadku Wójta Gminy Stryszów doceniono m.in. nieprzerwaną wieloletnią działalność w celu ratowania, odnowienia i spopularyzowania piękna przydrożnych wiejskich kapliczek.

Na ternie sołectw tworzących stryszowską gminę znajduje się ponad siedemdziesiąt kapliczek i figur wotywnych, sięgających swym rodowodem nawet XVI wieku. Znajdują się one na szlaku pielgrzymkowym prowadzącym do Sanktuarium Ojców Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej i stanowią naturalne otoczenie - jakby oprawę - tego skarbu kultury chrześcijańskiej, objętego ochroną UNESCO. Z inicjatywy Jana Wacławskiego powstało m.in. Ekomuzem Stryszów oraz Szlak Przydrożnej Modlitwy. Do tej pory, dzięki zdobytym na ten cel środkom pochodzącym z programów unijnych i pozabudżetowych, kilkanaście kapliczek odzyskało dawny swój blask i świeżość. Wszystkie istniejące na terenie gminy kapliczki zostały dokładnie zinwentaryzowane i opisane w naukowych  oraz popularyzatorskich wydawnictwach, które stanowią podstawę dla dalszych starań o odnowienie kolejnych spośród nich. Kultura ludowa związana z historią pątników, przemierzających od wieków w kierunku Kalwarii stryszowską ziemię - stanowi bezcenny skarb rodzimego dziedzictwa narodowego i jest naszym honorowym obowiązkiem chronić ten skarb, tak samo jak te wszystkie staropolskie zwyczaje dożynkowe, dzięki którym dzisiaj jesteśmy jedną gminną wspólnotą - podkreślał  odznaczony w trakcie uroczystości Jan Wacławski. 

 

Po części oficjalnej rozegrano tradycyjny Turniej Sołectw, który poprowadził Mieczysław Stanowski oraz panie z Gminnego Ośrodka Kultury. Reprezentanci wsi zmagali się w nietuzinkowych konkurencjach, takich jak np.: rzut lekkim workiem, slalom z kartoflem pchanym grabiami, popis grupy wokalnej na estradzie, rzut obręczą na wyciągnięte grabie itd. Zawody wygrało sołectwo Dąbrówka pod wodzą sołtysa Tadeusza Szkuta, który w imieniu całej wsi odebrał od wójta pamiątkowy puchar.

 

Ważnym elementem imprezy był wybór najpiękniejszego wieńca. Zdecydowano, że najlepsze jest dzieło gospodyń ze Stronia, prezentujące papieską barkę utkaną ze zbóż z napisem „Wypłyń na głębię”.

 Uroczystości uświetniły występy: Orkiestry Dętej  Stryszów,  kapeli ludowej „Stronianie” oraz zespołu wokalnego Violino, który tym akcentem kończył swoją owocną działalność. Po zakończeniu Turnieju Sołectw rozpoczął się huczny festyn, jak to zwykle w Stroniu - do białego rana.


Poniżej fragment przemówienia starosty dożynek – Jana Gębali oraz obszerna fotorelacja.

"DOŻYNKI GMINNE - Stronie 27.09.2011" 

Szanowni Państwo!
Serdecznie witam delegacje z wieńcami dożynkowymi z Łękawicy, Dąbrówki, Stryszowa, Zakrzowa, Leśnicy i Stronia. Miło mi jest przedstawić i powitać poczty sztandarowe:
• Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Stryszowie,
• Gimnazjum z Zakrzowa,
• oraz Ochotniczych Straży Pożarnych – z Łękawicy, Stryszowa, Zakrzowa i Stronia.

W imieniu wszystkich uczestników szczególnie serdecznie witam naszych gości. Są nimi:

• Poseł RP Tadeusz Arkit,
• Wójt Gminy Stryszów – Jan Wacławski,
• Przewodniczący Rady Gminy – Antoni Sadzikowski,
• Prezes Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego – Franciszek Szydłowski,
• Prezes Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego – Edward Grajny,
• Komendant Zarządu Gminnego OSP w Stryszowie – Franciszek Opyrchał,
• Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Józef Budka,
• Pracownicy Urzędu Gminy na czele z p. Marią Studnicką i p. Krystyną Pułką,
• Dyrektorzy szkół i przedszkoli,
• Kandydaci na posłów do sejmu: Jan Wacławski, Franciszek Szydłowski, Edyta Bobula - Klimowska, Józef Budka i Tadeusz Arkit, 

• Bardzo serdecznie witam Radnych i Sołtysów oraz przedstawicieli poszczególnych sołectw.
Szczególnie serdecznie witam tych, którzy są solą naszego środowiska, czyli nadają smaku każdej uroczystości. Mam na myśli Ochotnicze Straże Pożarne i Koła Gospodyń Wiejskich.

Dożynki mają długą tradycję na ziemiach polskich. Obchodzono je już w XVI wieku. Urządzali je dla żniwiarzy, właściciele majątków ziemskich. Była to zabawa, poczęstunek i tańce – jako nagroda za dobrze wykonaną pracę przy żniwach i zebrane plony.
Nasze dożynki są okazją do podziękowania naszym rolnikom oraz zaprezentowania dorobku gminy oraz naszej kultury i tradycji.

pobierz galerię w PDF - 10 MB